Mendláci se zapojili do debaty o nových drogách a jejich legalizaci

Středa 6.12. proběhla pro třídy 5.A a 4.B v duchu prevence. Na škole se totiž uskutečnila přednáška poslance a terapeuta Ing. Jana Bartoška. Řešily se velice aktuální témata závislosti na drogách nebo také zda legalizovat marihuanu.
Vyslechli jsme si pozoruhodné případy z terapeutické praxe pana Bartoška a došlo také na bohatou diskuzi se studenty, zda právě marihuanu legalizovat.

Posluchači si také mohli vyslechnout odstrašující příběh studenta Honzy o závislosti na návykových látkách, přednášel o tématech jako je fyzické a duševní zdraví nebo také o jeho osobní zkušenosti zbavení se závislosti na Kratomu. Důležitý bod diskuze byl také dopad dlouhodobého užívání marihuany a její případné legalizace na člověka a společnost. Po obohacující diskuzi nám pan Bartošek pověděl jeho názor na celou tuto problematiku, jak na tyto problémy pohlíží věda a nakonec jak na ně pohlíží stát.

Jsem si jistý, že přednáška byla pro studenty velmi obohacující nová zkušenost, ze které si odnesli nové znalosti a rozšířené obzory.

 

Tadeáš Foldyna, 5. A