Mise ALiCE úspěšně přistála

Alice není jen hezké ženské jméno, ale i akronym pro úspěšný mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Co znamená tajuplný shluk písmen? Assessment for Learning in Citizenship Education. Pořád nevíte, co si pod tím představit? Prozkoumejte webové stránky projektu a dozvíte se víc. Ale jak se vlastně vyučující Petra Moravcová a Helena Kukolová do Palerma dostaly?

Po účasti na mezinárodní konferenci ALiCE v Kroměříži a práci během celého roku dostaly pozvání zúčastnit se posledního setkání v Palermu. Že s radostí, netřeba dodávat, taky s lehkou nervozitou, co je tam čeká. A byly to dva dny intenzivní práce na prezentacích a ve workshopech. Sdílení zkušeností a porovnání různých přístupů ve vzdělávání s kolegy z Norska, Švédska, Belgie, Nizozemí, Bulharska, Portugalska, Litvy a Itálie bylo velmi inspirující.

Napříč evropskými státy i v rámci nich existují různé interpretace výuky společenských věd. Všechny se ale shodují v tom, že společenské vědy nejsou pouhým souhrnem znalostí a faktů, ale měly by žáky učit kriticky myslet a získávat občanské kompetence. Frontální výuka na toto dávno nestačí. Role učitele spočívá ve výběru vhodných metod a navrhování učebních situací a aktivit ve třídě. S dalšími učiteli jsme vzájemně prezentovali aktivity, kterými lze výuku společenských věd vylepšit tak, aby odpovídala potřebám studentů 21. století.

Petra Moravcová Helena Kukolová

PS: po návratu nás povzbudilo ocenění od Kateřina Nevřalové, české koordinátorky a potěšil email od organizátorů z Itálie ThankYou