Už jste se setkali s kariérním diplomatem?

V pátek 22. 9. navštívil naše gymnázium náš výborný absolvent Mgr. Kamil Valica. Přednáška s besedou se nesla v duchu co vše, když se chce, může dokázat náš bývalý student! Mgr. K. Valica řekl studentům o svých začátcích jeho životního směřování, ke kterým patřilo vítězství v celostátní soutěži Europanostra 2000.

Po odmaturování v r. 2003 studoval obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia na UK. V rámci Erasmu vyjel na Svobodnou univerzitu do Bruselu, dále pokračoval v Madridu a studia završil na Institut d’études politiques de Paris – Pařížský institut politických věd, běžně nazývaný Sciences Po. Tato škola je zaměřená na společenské vědy a mezinárodní vztahy a studovali na ní všichni francouzští prezidenti. Samozřejmě zdůrazňoval praxi během studia, působení na různých stážích, kde každý získává praktické zkušenosti v oboru. Pohovořil o svých pracovních zkušenostech z práce v Evropské komisi v Bruselu, kde působil na GŘ zaměstnanosti a sociálních věcí a zabýval se dopadem zaměstnanosti v mezinárodním měřítku. V současnosti pracuje jako kariérní diplomat, který zastupuje EU při OSN v Ženevě v Mezinárodní organizaci práce a v Mezinárodní organizaci pro migraci. Jeho vystoupení vyvolalo spoustu otázek, ve kterých Kamil Valica rozvážně – jako správný vyjednavač – studentům odpovídal. Určitě pro studenty bylo velmi motivující i jazykové vybavení Kamila Valicy, který jim sdělil, že na gymnáziu kromě angličtiny a němčiny začal se studiem španělštiny a soukromě se začal učit francouzsky. Všemi jazyky plynně hovoří, dnes i rusky. Všichni, kteří uvažují o studiu mezinárodních vztahů a budou na sobě pracovat, ostatně jako v každém jiném oboru, slyšeli, že šanci má každý.
Děkujeme za čas, který nám Mgr. Kamil Valica věnoval a budeme se těšit na ev. další setkání v budoucnosti!
Autorka příspěvku: Mgr. Jana Prošvicová