Absolventi a studenti přednáší na letošním Dni zdraví

Ve středu se uskutečnil tradiční Den zdraví. Na letošním ročníku se podíleli zejména studenti a absolventi Mendelova gymnázia, za což jim velice děkujeme.

Členové Oblastní pobočky Českého červeného kříže a Mládeže ČČK Opava si pro žáky nižšího gymnázia připravili v přilehlém parku soutěž v první pomoci. Mládež tvoří zejména studenti 3. B třídy. Ti pro své mladší spolužáky zorganizovali 8 prožitkových stanovišť. Studenti vyššího gymnázia si také osvěžili znalosti a zkušenosti s první pomocí na několika interaktivních stanovištích uvnitř budovy a prokázali pohotovost při řešení simulované autonehody.

Práci Ústavu soudního lékařství nám představil náš absolvent MUDr. Petr Handlos, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství a lékař, se kterým se naši absolventi mohou setkat při studiu medicíny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity na Katedře intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů.

K důležitosti samovyšetření nabádala naše absolventka Kateřina Uličková, která se díky vlastní zkušenosti s rakovinou prsu stala jednou z Bellisek. Bellisky jsou dámy, které edukují v oblasti samovyšetření mladé ženy. Kateřina osvětovou činnost zaměřuje na mladé dívky v Moravskoslezském kraji. Do své přednášky také zahrnula prevenci ohledně rakoviny varlat a upozornila na to, že je důležité si ve svých partnerských vztazích všímat odlišností a abnormalit na prsou a varlatech svého partnera. Díky všímavosti a včasnému odhalení můžete svému partnerovi zachránit život. Náš vyučující a rovněž absolvent Petr Kotrla na téma rakoviny navázal svou přednáškou „Jak přežít raka“ Pan Kotrla rovněž vyprávěl svůj osobní příběh boje s rakovinou.

Školní tělocvična patřila již tradičně Zbyňkovi Kotzianovi, který se svým kolegou Jakubem Střibným učil studenty sebeobraně. Oba pánové patří mezi absolventy MGO. Ukázali nám, jak při napadení správně padat, abychom si neublížili, jakým způsobem se bránit, když je někdo v převaze či jak si ubránit svůj vnitřní prostor.

Všem, kteří se podíleli na průběhu tohoto dne, velice děkujeme. Velmi si vážíme vaší přítomnosti a času, který jste věnovali našim studentům. Těšíme se na další společná setkání.

Barbora Bitomská