Jak houby ovlivnily světový řád

Před miliony let umožnily houby rostlinám přechod z vody na souš a v obstarávání těžko dostupných živin jim pomáhají dodnes. Houby však stály na pozadí i dalších velkých světových událostí, jako byl například velký irský hladomor, který kromě množství obětí měl na svědomí obrovskou migrační vlnu Irských přistěhovalců do USA. Mikroskopické houby ovlivnili to, jak se dnes pěstuje víno i to, že v USA postupně mizí kaštanovník americký. Mikroskopické houby vytvořili s lidstvem a naší společností partnerství na celý život a některé tajemství tohoto vztahu nám ve své přednášce objasnil pan doktor Miroslav Kolařík z mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Děkujeme panu doktorovi Kolaříkovi a panu Markovičovi za organizaci poutavé přednášky pro naše studenty a studenty Slezského gymnázia v Opavě, která přinesla nemalou inspiraci pro studium přírodních věd a mikroskopického světa.

Mária Rašková