Letošní ročník dárcovské kampaně se rozjíždí

V letošním školním roce se uskuteční 5. ročník dárcovské kampaně DARUJEŠ? NE?! MYANO!

V tomto týdnu nás navštívil primář Hematologicko-Transfúzního oddělení MUDr. Lukáš Stejskal. Setkal se se studenty 3. a 4. ročníků. V rámci besedy nás seznámil s možností dárcovství krve a krevní plazmy a pohovořil o projektu dárcovství kostní dřeně. Tato beseda byla naplánována tak, aby poskytla odpovědi na otázky, které mají pomoci v rozhodování.

Věříme, že se k našim stávajícím dárcům přidají i ti noví. Od 3. 3. 2022 je možné se zapisovat na seznam dobrovolných dárců. Naleznete jej u dveří kabinetu biologie. Poté dle počtu dárců naplánujeme společný odběr.

Zároveň startuje tvořivá kampaň. Studenti biologických seminářů tvoří motivační plakáty pro tento projekt. Plakáty budou zveřejněny na stránkách školy a poputují i na HTO SNO. Jednoduše se snažíme podpořit dobrou věc. Tak se přidejte.

Informace pro dárce krve a plazmy – věk 18–65 let, více než 50 kg, dobrý zdravotní stav, vyhýbání se rizikovému chování, na jeden odběr krve 450 ml + kontrolní vzorek

Informace pro zápis do registru dárců kostní dřeně – věk 18–35 let (větší potřeba registrace mladých mužů), kontrolní odběr (1 zkumavka)

Pro bližší informace se obracejte na paní Bitomskou (kabinet biologie).