teorie molekulových orbitalů očima Jana Stoklasy

Proč jsou některé molekuly reaktivnější než jiné? Proč mezi dvěma atomy vznikne jednoduchá, nebo dvojná vazba? Jak můžeme pochopit uspořádaní atomů v molekulách?

Na tyto a mnohé další otázky nám pomohl najít odpovědi náš absolvent Jan Stoklasa v rámci své přednášky o teorii molekulových orbitalů, která proběhla ve středu 2. 2. 2022 během hodin chemických seminářů.

Studenti se dozvěděli, jak funguje Schrödingerova rovnice a proč není jednoduché ji vypočítat. Zjistili, jak souvisí řád vazby (BO) s typem vazby v molekule a jak ho vypočítat.

Také si ověřili, proč nemůže vzniknout dvouatomová molekula helia. Teoretické informace z přednášky pak mohli studenti uplatnit na několika příkladech, kdy tvořili diagramy molekulových orbitalů u jednodušších i složitějších molekul.

Teorie molekulových orbitalů, se kterou se studenti setkají hlavně v rámci vysokoškolského studia chemie, vyvolala u našich studentů mnoho zvídavých otázek. A právě díky fantastickému výkladu a praktickým ukázkám přinesla hlubší pochopení toho, jak vzniká chemická vazba, jak se při jej vzniku chovají elektrony a co všechno se z toho dá odvodit.

Jsme velice rádi, že se Honza na naše gymnázium vrací. Jeho návštěvy jsou vždy podnětnými okamžiky nejen pro vyučující, ale dají mnoho i našim studentům.

Honzo ještě jednou děkujeme a těšíme se na příště.

Mária Rašková