Martina nás uvedla do barevného plánování

Součástí prezentačních technik, které v informatice vyučujeme jsou myšlenkové mapy. Vzhledem k tomu, že prezentační dovednosti jsou jedním z mnoha způsobů, jak lze myšlenkové mapy „uchopit“, pozvali jsme na naše gymnázium projektovou manažerku Martinu Baierovou, aby nás s těmito způsoby seznámila.

Martina je odbornicí na barevné plánování a svými myšlenkovými mapami pomáhá firmám s řízením jejich projektů a dokonce i metodikou jejich podnikatelského záměru. Pro žáky 2. D si připravila přednášku, v rámci níž vysvětlila přirozené principy fungování lidského mozku, jež byly pro duchovního otce myšlenkových map Tonyho Buzana inspirací pro jejich zrod. Dále pokračovala historickým vývojem map až k jejich současné podobě. Ukázala různé podoby map (klasická, checklist, atp.), základní strukturu a pravidla, která je třeba při kreslení map dodržovat.

V navazujícím workshopu si žáci sami vyzkoušeli plánování svého týdne. Při této aktivitě Martina zdůraznila důležitost myšlenkové činnosti probíhající při plánování, jejímž odrazem je fyzická podoba mapy. Uvedla, že jedním z modelů využití je systematizace učiva a vyzvala žáky, aby se o tento model pokusili sami.

Hlavním cílem této přednášky a workshopu bylo naučit žáky, jak systematizovat své poznatky, jak rozpoznat pojmy důležité a ty méně důležité, jak tyto pojmy spojit v souvislostech… zkrátka dovednosti, které jsou tak trochu Achillovou patou českého vzdělávání. V rozvoji těchto žákovských dovedností jsou myšlenkové mapy klíčovým nástrojem.

Děkujeme Martině, že si na naše studenty udělala čas. Co nás těší víc, je, že přislíbila spolupráci i v dalších letech.

Autor příspěvku: Patrik Kavecký