Školní kolo 40. ročníku SOČ proběhlo úspěšně

22. března letošního roku proběhla školní přehlídka 40. ročníku SOČ. Na ní bylo obhajováno 8 prací šesti studenty. V oboru Fyzika soutěžily 2 práce: Vlasový vlhkoměr založený na tenzometrickém snímání změny napnutí vlasů, kterou prezentoval David Wittek ze 4. C, spolupracoval s Tomášem Wolfem z 2. D. Práci s názvem Oscilační módy buzeného nelineárního oscilátoru obhájil Pavel Štěpánek ze 4. B. Oba soutěžící obhajovali své práce velmi kultivovaně a s plným nasazením.

Přesvědčivě obhajovali své práce také Jan Stoklasa a Tomáš Wolf, oba z 2. D, kteří soutěžili v oboru Chemie. Honza nám ukázal, že se dá jednodušeji změřit množství Zn v potravinách, o čemž pojednává jeho práce Voltametrické stanovení sloučenin zinku na amalgámové elektrodě. Po Tomově projekci jsme se dověděli, proč nám některá vína více chutnají, sepsal to v práci Elelektroforetické stanovení organických kyselin ve víně. Vít Chobot z 3. C zkoumal účinek nerostu šungit na růst rajčat v oboru Zemědělství, potravinářství … Celosvětově úspěšné turnajové fyziky Pavla Štěpánka, Davida Witteka a Tomáše Wolfa psaní soček tak nadchlo, že vytvořili společnou práci i v oboru zemědělství, potravinářství,… Optimalizace palačinkového těsta, ve které naplno využili své fyzikální poznatky v hledání ideálního těsta, aby palačinky chutnaly nejlépe. Obhajoba neměla chybu, přednášející David se předvedl s velkou vervou a práci, která vypadla spíše recesisticky, obhájil na výbornou.

Z humanitních oborů byly zastoupeny dva. Klára Mořkovská z 3. B nám předvedla svou práci v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s názvem Haruki Murakami – Kafka na pobřeží. Ondřej Boček ze 7. A nám objasnil, jak historicky probíhal politický vývoj na Krymu v práci Vztahy Ruska a Tatarů se zaměřením na Krymský chanát, v oboru Historie.

Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony a byli navrženi k postupu do okresního kola, které bude na naší škole v úterý 10. dubna 2018. Držme jim palce!

Blažena Gebauerová