SOČ

Máme celkové výsledky celostátní SOČ

Již fakt, že z Mendelova gymnázia postoupilo hned šest studentů do celostátního kola SOČ, svědčí o mimořádných kvalitách našich studentů, kteří dosahují vynikajících výsledků v řadě humanitních i přírodovědných oborů. Celkové výsledky celostátního kola SOČ, které proběhlo ve dnech 10. – 12. června v Kutné Hoře, byly zveřejněny teprve 13. června a můžete je najít zde. Daniel Myšák se umístil na krásném 7. místě v ČR v oboru chemie s prací o enzymech, které se využívají k odkrytí čepiček na mRNA. V oboru biologie se na 9. místě v ČR umístil Vít Šindelář s prací o vlivu nanočástic oxidu titaničitého na obsah chlorofylu v mátě peprné. V oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se na 11. místě umístila Michaela Moravcová s prací o termoanalytických vlastnostech čokolády. V oboru ochrana a tvorba životního prostředí se na 9. místě v ČR umístil Kryštof Hoza s prací od adsorbentech na bázi odpadních plastů. V oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby se na 9. místě umístila Marie Janovská s prací: Síla slova – sir Ray Davis a jeho tvorba. V oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory se na 11. místě umístili Viktor Hartmann a Dominik Kalouda s prací o výzkumu rétoriky politických lídrů a jeho dopadu na společnost.

Číst celý příspěvek

Zúčastnili jsme se celostátního kola SOČ v Kutné Hoře

Ve dnech 10. – 12. 6. proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře. Moravskoslezský kraj reprezentovalo celkem 27 studentů. Z Mendelova gymnázia letos postoupil do celostátního kola SOČ rekordní počet studentů v různých oborech, konkrétně 6. Jednalo se vítěze krajského kola nebo studenty, kteří se umístili na druhém místě. Za chemii nás reprezentoval Daniel Myšák, za biologii Vít Šindelář, za obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nás reprezentovala Michaela Moravcová, za ochranu a tvorbu životního prostředí reprezentoval Kryštof Hoza, obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory zastupovali Viktor Hartmann a Dominik Kalouda a za obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby reprezentovala Mendelovo gymnázium Marie Janovská.

Číst celý příspěvek

6 soutěžících postupuje do celorepublikového kola SOČ

Od poměrně brzkého rána pondělí 9. května se do Ostravy-Poruby dopravovalo 9 studentů Mendelova gymnázia, aby během několika málo následujících hodin obhajovali své práce na krajské přehlídce SOČ a jeden po druhém dokazovali (nejen) jednotlivým porotám, že jsou opravdovými odborníky ve svých oborech. A že práce studentů Mendláku, jsou bezesporu stavěné na postup do republikového finále. Dělo se tak v prostorách Vysoké školy báňské, která se tak toho dne stala nesporným středobodem vědeckého pokroku.

Na seznamu postupujících do republikového finále Mendlák reprezentuje hned několik jmen, Daniel Myšák, Vít Šindelář, Michaela Moravcová, Kryštof Hoza, Marie Janovská, Viktor Hartmann a Dominik Kalouda.

Číst celý příspěvek

Máme vítěze celostátní přehlídky 43. ročníku SOČ!

Je jím Radovan Štencel ze 3. C, který obhajobou své práce „Deepfake – Analýza postojů veřejnosti k problematice deepfake formátů a představení možných variant řešení“ v oboru č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, porazil všech 15 dalších soutěžících v tomto oboru a zvítězil, stal se laureátem SOČ! Blahopřejeme!

Číst celý příspěvek

V krajském kole 43. ročníku SOČ jsme byli úspěšní!

Z deseti soutěžních prací postoupilo z okresní přehlídky 7 prací a tři z nich ve svém oboru vyhrály! Vítězové postupují do celostátního kola! Jsou to Alžběta Skřontová ze 3. C v oboru 4 biologie, Radovan Štencel ze 3. C v oboru č. 17 filozofie a Ondřej Vajda ze 4. D, v oboru č. 18 informatika. Všem blahopřejeme a držíme pěsti v národním kole, které se uskuteční 11. – 13. června 2021.

Číst celý příspěvek

Mendláci řeší sočky

Jako každým rokem, i letos se Středoškolské odborné činnosti na Mendláku zúčastnilo nemálo studentů. Dne 29. 3. 2021 proběhlo školní kolo SOČ.

Soutěžilo celkem 10 prací v 7 soutěžních oborech. Soutěžící obhajovali své projekty v prostředí MS Teams před porotou tvořenou pedagogy Mendelova gymnázia. Porota velmi ocenila vysokou úroveň prací a všechny práce školního kola tak postoupily do kola okresního, které proběhne 19. 4. 2021. Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme, aby své práce zvládli úspěšně obhájit v kole okresním, krajském anebo i republikovém.

Petr Kotrla