Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

SOČ

Máme vítěze celostátní přehlídky 43. ročníku SOČ!

Je jím Radovan Štencel ze 3. C, který obhajobou své práce „Deepfake – Analýza postojů veřejnosti k problematice deepfake formátů a představení možných variant řešení“ v oboru č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, porazil všech 15 dalších soutěžících v tomto oboru a zvítězil, stal se laureátem SOČ! Blahopřejeme!

Číst celý příspěvek

V krajském kole 43. ročníku SOČ jsme byli úspěšní!

Z deseti soutěžních prací postoupilo z okresní přehlídky 7 prací a tři z nich ve svém oboru vyhrály! Vítězové postupují do celostátního kola! Jsou to Alžběta Skřontová ze 3. C v oboru 4 biologie, Radovan Štencel ze 3. C v oboru č. 17 filozofie a Ondřej Vajda ze 4. D, v oboru č. 18 informatika. Všem blahopřejeme a držíme pěsti v národním kole, které se uskuteční 11. – 13. června 2021.

Číst celý příspěvek

Mendláci řeší sočky

Jako každým rokem, i letos se Středoškolské odborné činnosti na Mendláku zúčastnilo nemálo studentů. Dne 29. 3. 2021 proběhlo školní kolo SOČ.

Soutěžilo celkem 10 prací v 7 soutěžních oborech. Soutěžící obhajovali své projekty v prostředí MS Teams před porotou tvořenou pedagogy Mendelova gymnázia. Porota velmi ocenila vysokou úroveň prací a všechny práce školního kola tak postoupily do kola okresního, které proběhne 19. 4. 2021. Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme, aby své práce zvládli úspěšně obhájit v kole okresním, krajském anebo i republikovém.

Petr Kotrla

Kdy, kde a jak proběhne školní kolo SOČ?

Školní přehlídka 43. ročníku SOČ proběhne v pondělí 29. března 2021. Obhajoby se uskuteční v online podobě v prostředí Teams od 10.00 hodin. Máte-li zájem si soutěžící při jejich obhajobách vyslechnout, kontaktujte pana Jiřího Robenka.

Jména soutěžících a názvy jejich prací jsou zde: SOČ 2021.

Soutěžícím přejeme hodně štěstí!

Blažena Gebauerová

SOČka jede i v roce 2021 online!

43. ročník SOČ (Středoškolské odborné činnosti) proběhne v online podobě.

Můžete soutěžit v 18 soutěžních oborech, zvolte si téma, které chcete prozkoumat a napište o něm práci, která bude splňovat požadavky uvedené na https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/. Práci pak v den soutěže obhájíte před odbornou porotou.

Práci napište, stáhněte si přihlášku z www.soc.cz/prihlaska, do které ji nahrajete a k ní přiložíte video. V něm sdělíte, proč jste si vybrali právě toto téma, jaké metody jste využili k jeho prozkoumání, na co jste přišli a jaký to má význam nebo užitek v praxi.

Své práce můžete přihlásit do školního kola nejpozději 19. března 2021.

Číst celý příspěvek

Skip to content