DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! BLÍŽÍME SE DO FINÁLE

 

Studenti ekologického semináře navštívili v rámci projektu DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! Hematologicko-Transfúzní oddělení SNO. Návštěva byla cíleně naplánována tak, aby se mohli naši dárci doptat na otázky, které nestačili položit během přednášky primáře MUDr. Lukáše Stejskala. Pan doktor nám tématiku dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně představil před nedávnem na MGO. Dobrovolní dárci z řad našich studentů dokončí tento projekt hromadným darováním krve a to dne 27. 02. 2018.

Exkurze probíhala v odpoledních hodinách. Byli jsme tam jediní z návštěvníků a měli jsme tak dostatek času projít si všechna místa na oddělení, sáhnout si na přístroje a na vlastní kůži pocítit ostrost jehel, které byly použity k přesnému určení krevní skupiny. Několik dobrovolníků podstoupilo tuto zkoušku. Naše skupina byla statistickou odchylkou. Z počtu třinácti lidí bylo dobrovolně testováno šest osob. Čtyři osoby byly 0. Dvě z nich 0+ a zbylé dvě 0-. Nulky, jak je známo, jsou „nedostatkové zboží.“ Sestřičky i pan primář byli nadšeni a doufají, že všechny nulky se v únoru objeví mezi našimi dárci. Tímto děkujeme Mgr. Simoně Kudlíkové a jejím spolupracovnicím za čas, který nám během exkurze věnovaly.

Závěrem připomínám, že budeme rádi, když se k nám přidáte a půjdete také. Krve není nikdy dost. Budeme rádi, když tato studentská akce přivede na oddělení SNO další dobrovolné dárce z řad rodičů, sourozenců, příbuzných a přátel našich studentů.