Pokračujeme v badatelské výuce

V novém školním roce obnovujeme činnost Badatelského deníku a pokračujeme v badatelské výuce. Projekt Badatelský deník v tomto období realizujeme s finanční podporou Statutárního města Opavy. Opět nás čeká návštěva terénu, sběr vzorků, mikroskopování, fotografování a tvorba pracovních listů a to nejen v ekologickém semináři, ale i v hodinách biologie, přírodopisu a biologických seminářích.

Jelikož se snažíme využít pěkného počasí, co to dá, vyrazili jsme v rámci ekologického semináře hned ze startu září ke břehu řeky, kterou máme kousek za budovou Mendelova gymnázia. Zde jsme chytali různé zástupce členovců, které jsme v následující hodině semináře pozorovali. Jelikož vzorků nebylo tolik, kolik bychom si přáli, využili jsme i stávající materiál biologické laboratoře.

Pokud nám to počasí dovolí, mohou se studenti ekologického semináře těšit na brzkou návštěvu lesa v okolí Přerovce, kde budeme pokračovat s badatelskou výukou. Studenti se seznámí s ekologií lesa, pomoci klíčů k určování hub budou nalezené zástupce identifikovat a pořizovat jejich fotografie, které po úpravě můžeme použít jako podklad výukového materiálu pro studenty biologie na MGO.