Výstava k projektu „Badatelský deník“

MS_kraj_logo-538×165

V rámci projektu Badatelsky deník, který získal finanční podporu z Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, došlo k vytvoření autorského díla vyučujících a studentů MGO.

Spojením trpělivé práce kantorů a studentů vznikly pracovní listy z laboratorních pozorování, která proběhla v biologických seminářích, ekologickém kroužku, hodinách biologie a v jednorázových cílených laboratorních cvičeních. Tyto listy obsahují autorské mikrofotografie, vědecké ilustrace a textovou část s teoretickými informacemi ke zpracovanému tématu.

Jednotliví autoři jsou uvedeni hned v úvodu každého pracovního listu. Jediným autorem textu je RNDr. Rostislav Herrmann.

Pro vytvoření fotografického materiálu byla použita technika, kterou jsme získali z dřívějších projektů EVVO, na kterých pan Herrmann pracoval. Několik posledních protokolů obsahuje fotografie, k jejichž pořízení jsme využili techniku získanou díky Badatelskému deníku.

Do počátku října jsou pracovní listy ve zvětšených formátech k zhlédnutí v biologickém křídle budovy MGO. Během října bude výstava přesunuta mimo půdu školy. O jejím umístění budeme informovat prostřednictvím stránek MGO. Po jejím návratu zpět do školy budou pracovní listy průběžně doplňovány v návaznosti na zajímavá laboratorní pozorování, která se během té doby v biologických hodinách uskuteční.

Přijďte se tedy podívat, kdo z vašich spolužáků se na tomto díle podílel. A staňte se i vy jedním ze spoluautorů.

Autor příspěvku: Barbora Bitomská