Etwinning seminář

etwinlogoVe dnech 15. – 17. listopadu se konal ve francouzském Montpellier evropský kontaktní seminář programu eTwinning. Zúčastnila se ho učitelka Romana Škrabalová z MGO, kde společně s kolegy z evropských škol jako Anglie, Švédska, Norska, Finska, Francie a Litvy jednala a vytvoření projektů v rámci zemí EU.

„Výsledným produktem“ pro naši školu je projekt v angličtině mezi Francii Litvou a Českou republikou pod názvem: „From time table to table: sustainable cooking“, který v sobě zahrnuje tématiku „Chemie v kuchyni“. Studenti těchto zemí se budou vzájemně seznamovat v oblasti svých národních kuchyní, zvyků a receptů, které si vymění a budou je sami připravovat a zároveň vysvětlovat jaké chemické procesy probíhají při pečení či vaření. Spočítají si kolik času tráví v průměru za den u jídla studenti Francie, Litvy a ČR. Projekt bude probíhat od ledna 2014 do září 2014.

Autorka příspěvku: Mgr. Romana Škrabalová