Volba volitelných předmětů pro rok 2020/2021

Vážení žáci tříd:

5. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 2. B, 2. C, 2. D, 7. A, 3. B, 3. C, 3. D,

do 1. března 2020 do 22:00 hodin máte otevřeny ANKETY
pro volbu volitelných předmětů pro příští školní rok.

  • Žáci 5. A, 1. B, 1. C, 1. D a 7. A, 3. B, 3. C, 3. D volí jeden volitelný předmět.
  • Žáci 6. A, 2. B, 2. C, 2. D volí dva volitelné předměty.

Při případných problémech kontaktujte p. Baďurovou v kabinetu IVT u učeben PC.

Nabídku volitelných předmětů se stručnou charakteristikou najdete na webu:
https://www.mgopava.cz/volitelne-predmety/.