Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Estetická výchova je nedílnou součástí vzdělávání, umožňuje studentům jiné než pouze racionální poznávání světa, odráží součást lidské existence – umění a kulturu.

  • V průběhu studia vedeme studenta prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
  • Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV disponující příslušnou audiovizuální technikou, klavírem.
  • Nedílnou součástí výuky jsou i mimoškolní akce: veřejná vystoupení, zkoušky, koncerty, exkurze. Jmenujme aspoň některé – Janáčkovy Hukvaldy, Vánoce na Valašsku, Hvězdy populární hudby a drogy – poslechová diskotéka J. Černého, DRUM-in Miloše Dvořáčka. Studenti baví své kamarády a rodiče – U nás v hudebce.
  • Studenti mohou zpívat v Opavském středoškolském sboru Luscinia – ten patří k špičkovým tělesům mezi mládežnickými sbory, reprezentuje školu v zahraničí.
  • Studenti pomáhají organizovat celorepublikovou přehlídku pěveckých sborů Opava cantat.

HV nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů a estetických soudů. Pěstuje zdravé sebevědomí a vede k zodpovědnosti.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 0 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 1 1 2 2 0 0