Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat

Opava cantat 2014 – 6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, 13.–16. 11. 2014

Sbory postupující na Opava cantat 2014

I. kategorie, mužské sbory

 • Pueri gaudentes, Praha
 • Concentus Ludibundus, Litoměřice

I. kategorie, smíšené sbory

 • Divertimento, Praha
 • Smíšený pěvecký sbor AVE, Kroměříž
 • Puellae et Pueri, Nový Jičín
 • Pěvecký sbor Gymnázia Havířov
 • Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
 • Da Capissimo, Rokycany
 • SPS Gymnázia Orlová

II. kategorie

 • Vocalissimo, Praha
 • Harmonie, Velké Meziříčí
 • SPS Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
 • PS Gymnázia Rokycany
 • Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody, Přerov
 • Sbor Gymnázia Nad Alejí, Praha

Porota Opava cantat 2014

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. je absolventem oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve třídě Jiřího Koláře. Svá vysokoškolská studia završil v roce 2005 doktorskou zkouškou. V oboru dirigování byl soukromým žákem Jiřího Portycha. Dirigentské zkušenosti získával nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni a v komorním orchestru Musica academica. Založil a mnoho let vedl Dvořákův komorní sbor v Kralupech nad Vltavou. Od roku 1994 je hlavním sbormistrem komorního pěveckého sboru Laetitia Praha. S tímto souborem absolvoval řadu úspěšných zahraničních koncertních cest a vystoupení na sborových festivalech a soutěžích u nás i v zahraničí. Dále umělecky spolupracuje s pěveckými sbory Chorus Angelus, Canto Carso a Pražský Hlahol. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační činnosti. Dlouhodobě působí v Unii českých pěveckých sborů, od roku 2013 zastává funkci předsedy této organizace. Je členem redakční rady časopisu pro sborové umění Cantus, odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA a expertní komise MŠMT. Pravidelně je zván do porot sborových soutěží a festivalů v ČR i v zahraničí, je uměleckým ředitelem hudebních festivalů Musica coniucta Pragensis a Festa academica.

Mgr. Tatiana Švajková, Ph.D. je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po ukončení vysokoškolského studia pokračovala v interním doktorandském studiu zaměřeném na odbornou přípravu učitele hudební výchovy – sbormistra. V letech 1997–2000 působila jako asistentka dirigenta v akademickém pěveckém sboru Comenius (PedF UK) a v Pěveckém sboru slovenských učitelek Ozvena. V roce 2006 absolvovala s vyznamenáním postgraduální studium sborového zpěvu a dirigovaní na Akademii Muzycnej v Bydgoszczi (Polsko). Od roku 2001 pedagogicky působí na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Zde na Katedře hudby vede Ženský pěvecký sbor Iuventus Paedagogica PU a Smíšený pěvecký sbor Nostro Canto, jehož vznik iniciovala. Ve spolupráci s prešovskými akademickými sbory získala řadu pozoruhodných cen. Tatiana Švajková je pravidelnou lektorkou a členkou soutěžních porot. Přednášela a dirigovala v Polsku, Maďarsku, České republice, Francii, Rakousku, Španělsku, Norsku, Finsku a na Ukrajině. Je členkou Poradního sboru pro sborový zpěv při Národním osvětovém centru v Bratislavě. Od roku 2010 je dirigentkou pěveckého sboru Technické univerzity v Košicích Collegium Technicum.

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. vystudoval dirigování na Hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V minulosti úzce spolupracoval s Městským divadlem v Ústí nad Labem, v sezónách 2002–06 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kde kromě plnění sbormistrovských povinností dirigoval i operu La Bohéme Ruggera Leoncavalla. V současné době je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech a pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné hudební teorie). Na katedře hudební výchovy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. Dlouhodobě se také zabývá tvorbou Jana Hanuše. Za svou práci dirigentskou a sbormistrovskou obdržel mnoho prestižních ocenění. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, s nímž pravidelně vystupuje v Čechách i na zahraničních turné a který získává ceny na prestižních zahraničních soutěžích. Soubor natočil pět CD převážně s duchovní hudbou, jedno z nich se sborovými úpravami lidových písní.

Mgr. Jiří Slovík je absolventem Ostravské university, kde studoval u Lumíra Pivovarského. V roce 1995 založil a dosud vede Opavský středoškolský sbor Luscinia, se kterým získal řadu prestižních ocenění na mezinárodních soutěžích (Middlesbrough, Llangollen, Cantonigros, Ankara, Celje ad.). V současné době diriguje kromě tohoto tělesa také Pěvecké sdružení slezských učitelek, založil a vede Janáčkův filharmonický sbor mladých při Janáčkově filharmonii Ostrava, Con moto Slovakia a sbor na Katedře hudební výchovy UJEP. Do roku 2009 působil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jako sbormistr školního sboru a Komorního sboru KomoraCZECH, z nímž získal dvě zlatá pásma na Young Prague (2004, 2007), další ocenění získal s dívčím sborem Ventus Krnov, který založil a třináct let vedl, a s dětským pěveckým sborem Červený květ Opava. Je členem mezinárodních sborových porot v České republice, Slovensku, Polsku, spoluzakladatel sborového festivalu Opava cantat a mezinárodního sboru mládeže Silesia cantat. V roce 2006 byl za dlouhodobou tvůrčí činnost oceněn prezidentem republiky Václavem Klausem. V současné době působí na Mendelově gymnáziu v Opavě a na Katedře hudební výchovy UJEP v Ústí nad Labem.

MgA. Katarína Duchoňová (roz. Mašlejová) pochází z východního Slovenska. Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Košicích. Od roku 2003 je posluchačkou JAMU v Brně. Magisterské studium absolvovala v oboru dirigování sboru u Josefa Pančíka a nyní završuje své doktorské studium v programu Interpretace a teorie interpretace. V letech 2005–10 působila jako asistentka dirigenta Jaroslava Kyzlinka v Brněnském akademickém sboru. Od roku 2005 až dosud (s výjimkou mateřské dovolené 2011–14) působí v DPS Primavera. S tímto tělesem získala mj. také roku 2010 „Cenu dirigenta“ na mezinárodní sborové soutěži Florilège Vocal de Tours 2010 (Francie) od společnosti Arthura Oldhama. V oboru dirigování sboru absolvovala zahraniční studijní stáže na UMFC ve Varšavě (Ryszard Zimak, Bogdan Gola) a na VŠMU v Bratislavě (Blanka Juhaňáková). Editorsky připravila knihu Břetislava Bakaly Deníky z cest, kterou roku 2014 vydalo Ediční středisko JAMU. Je členkou odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA, častou porotkyní soutěží a lektorkou kurzů sbormistrovství. Mimo výše uvedených spolupracovala s Pražským komorním sborem, Sborem Janáčkovy opery a Gaudeamem Brno aj.

 

 

logo_dopisakZ pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Přehlídka byla založena na Mendelově gymnáziu v Opavě roku 1995, od roku 2009 se z pověření Ministerstva kultury ČR stala celostátním vrcholem systému postupových přehlídek středoškolských pěveckých sborů. Zároveň se spolupořadatelem stalo Národní informační a poradenské středisko – NIPOS-ARTAMA.DSC_5020

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

PODMÍNKY ÚČASTI

DSC_5191

Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory

II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení.DSC_5443

Zájemci o účast na Opava cantat zašlou přihlášku pořadateli v příslušném kraji (ke stažení na www.artama.cz v sekci Středoškolský sborový zpěv). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu. Celostátní v listopadu.

HODNOCENÍ obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení

Kontakt: Mgr. Barbora Novotná telefon: 221 507 975 bnovotna@nipos-mk.cz

Mgr. Eliška Slovíková telefon: 555557400 eslovikova@seznam.cz

Dokumenty – Opava cantat 2013