Spolek při Mendelově gymnáziu G.H.O.ST., z. s.

 

Zapsaný spolek G.H.O.St., z.s. (Gymnázium Helps Our Students) při Mendelově gymnáziu byl založen v roce 2007, zakládajícími členkami byly Hana Gebauerová, Monika Klapková a Gabriela Onderková. Příčinou jeho vzniku byla velmi nešťastná sociální situace jednoho mimořádně talentovaného žáka, nikdo tehdy netušil, jak bude existence sdružení kvitována, potřebná a důležitá, za 14 let jeho existence bylo totiž díky finančním i materiálním příspěvkům dobrovolných dárců z řad rodičů a příznivců školy podpořeno přes sto žádostí a bylo rozděleno přes 300 000 Kč sociálně potřebným studentům formou jednorázových i pravidelných příspěvků na různé účely (kurzy, výlety, exkurze, nákupy učebnic, obědy apod.). G.H.O.St., z.s. tak již 14 let jako dobrý duch bdí nad žáky našeho gymnázia, aby jim pomohl vytvořit optimální podmínky ke studiu, a tak jim usnadnil přechod na vysokou školu a následně do života. Taky nás moc těší, že mnozí z těch, jimž byla pomoc poskytnuta, vystudovali vysoké školy, dobře se jim vede a dnes sami pomáhají jiným. Snad jsme jim v tom byli inspirací…

Své priority sdružení formulovalo takto:

GHOSt si klade za cíl získávat a zajišťovat finanční, materiální a lidskou pomoc pro sociálně strádající mládež studující na Mendelově gymnáziu, finančně vypomáhat žákům při zajišťování studia a oceňovat výrazné talenty z řad studentů. Sdružení směřuje k tomu, aby byly vytvářeny optimální podmínky pro duchovní, sociální a tělesný rozvoj všech žáků Mendelova gymnázia.

V praxi to neznamená nic jiného, než že s pomocí studentů a zejména jejich rodičů hledáme možnosti materiálního a finančního sponzoringu, abychom následně mohli pomoci těm, kteří to potřebují. Našimi sponzory jsou převážně rodiče žáků, kteří posílají příspěvek na účet sdružení každý měsíc případně jednorázově nebo rodiče, kteří přispívají během třídních schůzek koupí malého dárku vyrobeného našimi studenty. Nemalou měrou se na příjmech sdružení podílejí také návštěvníci benefičních koncertů, které příležitostně organizujeme, jako je Motýlek v dlani nebo rockové koncerty. Veškerá činnost sdružení vychází z volného času členů, studentů a přátel sdružení a nikdo za ni nedostává plat ani jednorázové výplaty, všechny získané peníze jdou ve prospěch potřebných studentů Mendelova gymnázia

Finanční příspěvek pro každého žáka je schvalován členy sdružení na základě zdůvodněné žádosti, která je ověřována a odsouhlasena třídním učitelem. Žádost si mohou potřební studenti stáhnout v dokumentech školy. Žáci mohou být podpořeni i materiálně např. zakoupením notebooku

Jak naše ekonomicky znevýhodněné studenty podpořit:

  • můžete si zakoupit u studentů dárkový předmět vyrobený studenty během třídních schůzek na Mendelově gymnáziu
  • finanční hotovostí během třídních schůzek nebo po telefonické či elektronické domluvě u předsedkyně spolku Mgr. Moniky Klapkové, která Vám vydá potvrzení (smlouvu) o převzetí daru
  • dobrovolným příspěvkem na některé z benefičních akcí
  • zasláním libovolného finančního daru na účet sdružení č. 213602574/0300,
  • zasíláním pravidelného měsíčního příspěvku na účet sdružení č. 213602574/0300.

Informace na tel.: 776 056 574 nebo 555 557 400, případně na e-mailu klapkova@mgopava.cz. Pokud chcete poslat nebo pravidelně posílat na účet sdružení GHOST finanční prostředky, předsedkyně Vám vystaví smlouvu na daný příspěvek.

Děkujeme srdečně všem stávajícím i budoucím dárcům za pochopení i velkorysost, protože obdarovat někoho není v dnešním světě vůbec samozřejmá věc…

Vyúčtování G.H.O.St., z.s.

Správní rada sdruženÍ

Předseda:

  • Mgr. Monika Klapková

Hospodářka:

  • Pavla Ptáčková

Členové:

  • RNDr. Zuzana Baďurová
  • Mgr. Kateřina Kolářová
  • Milan Frankl