Využili jsme možnost praktického poznávání hornin a nerostů

Ve čtvrtek naši školu navštívil vystudovaný geolog Ing. Josef Havelka, který pracoval v uranových dolech u obce Rožná. Přivezl s sebou okolo 200 kg nerostů a hornin.

Pan Havelka koncipoval cvičení prakticky a žáci 4. A na začátku rozlišovali horniny od minerálů. U minerálů poté hledali všechny odrůdy křemene. Následně pojmenovali typy hornin a roztřídili je podle způsobu vzniku. Ve druhé části zkoumali tektity z vesmíru a přiřazovali přírodninu k místu, kde se typicky nachází (např. krápník – Moravský kras). Na závěr došlo k přiřazování finálních produktů k nabídnutým surovinám (např. hliník – bauxit).

Tuto dvouhodinovou výuku p. Havelka také v upravené podobě absolvoval s vybranými žáky účastnících se geovědních soutěží. Děkujeme a těšíme se na příští setkání!

Ondřej Škrabal