Moderní výzvy lidstva a 800. výročí města Opavy

Proč nebylo radno ve 13. století platit pivo zlatou mincí? Proč by v (středověkém:-) Bruntálu chtěl žít každý? Jak se tehdy žilo průměrnému Opavanovi? Co bychom zažili my, kdybychom mohli použít stroj času? … aneb Breda stojí, nebo už to spadlo?

Z hlediska aktuálnosti už je tomu docela dávno (celkem tři týdny, konkrétně 19. března), kdy se v cyklu Moderní výzvy lidstva uskutečnila přednáška opavského rodáka a absolventa Mendelovo gymnázia, uznávaného historika zabývajícího se středověkými dějinami střední a západní Evropy a působícího na Masarykově univerzitě v Brně, prof. PhDr. Martina Wihody, Ph.D. Z hlediska historie je to však jen nepatrný zlomek času, zvláště ve srovnání s dobou, do které jsme se díky němu ponořili. Přenesli jsme se až do 13. století, do doby, kdy byla Opavě udělena městská práva.

Přednáška byla jednou z mnoha akcí, jimiž si v letošním roce připomínáme 800. výročí města Opavy. Pan profesor proto pohovořil na téma Opava: Provinční tvář velké změny, k němuž připojil vysvětlení: „Vnímáme-li české dějiny jako složitý, nikdy nekončící dialog domácích předpokladů s různorodými vnějšími podněty, byla jedna z jeho závažných kapitol napsána v rámci velké změny, která je ve střední Evropě spojována s dlouhým 13. stoletím. Počátky Opavy přitom dokládají, že úspěšnou modernizaci společnosti za vlády posledních Přemyslovců lze dobře sledovat nejen v obecném, nýbrž také v neméně důležitém, provinčním rozměru“.

Aula byla zaplněná studenty i Opavany, kteří se těšili na inspirativní pohled na historii svého města. A měli nač, pan profesor během přednášky i besedy sdílel své hluboké znalosti s lehkostí a humorem.

V úvodu přiblížil pohled Františka Palackého na kolonizaci střední Evropy a složitý vztah Čechů a Němců rodící se právě v této době. Objasnil její důsledky v podobě změny mentality, christianizace, europeizace a westernizace společnosti. A následně rozvedl mnohá další zajímavá témata související s rozvojem Opavy ve 13. století. Mezi ně patřila těžba stříbra v regionu, ražba mincí a opavských haléřů, monetarizace, svobodné podnikání, význam duchovních institucí, osobnost Mikuláše Opavského a jeho vztah s dalšími Přemyslovci, postavení židovské populace, postavení Bruntálu, německé právo na českém území a mnohá další, která v tomto výčtu možná zaniknou, ale při poslechu záznamu zaujmou zcela jistě. Můžete si poslechnout nejen erudovaný výklad, ale i jeho vtipné postřehy a pohotové glosy na https://www.youtube.com/watch?v=C4cLHyKJ6hw

Závěrem besedy pan profesor zvážněl, neboť na tradiční otázku, v čem spatřuje výzvy naší doby pro studenty, odpověděl krátkým zamyšlením nad občasným nedostatkem odvahy převzít zodpovědnost za sebe samé, nad krizí individuální identity, se kterou zápasí i dospělí.

Odvaha a zodpovědnost. Ve vztahu k sobě i ve vztahu k městu či místu, ve kterém žijeme.

Mgr. Marie Kotzurová