Vzpomínka na matematickou soutěž MASO

Zábavnou matematickou soutěž MASO pořádá MFF Karlovy univerzity pro žáky nižšího gymnázia. V Moravskoslezském kraji tuto soutěž zajišťují studenti naší školy. Také v tomto školním roce jsme tedy její podzimní verzi uskutečnili v aule Slezské univerzity. Zájem je ovšem velký a kapacita omezená, proto jsme soutěž ještě jednou zopakovali pro všechny zájemce z našeho nižšího gymnázia.

Pokud jsi se zúčastnil jak v roli soutěžícího, tak v roli pořadatele, jistě se najdeš
v galerii fotografií. Nezáleží na umístění, ale na zábavě ze samotné hry. Nejlepším týmům samozřejmě k úspěchu gratulujeme a všem přejeme radost z matematiky.

1. místo – Rizz-Link: Šimeček R., Filip M., Jal V., Hlaváč M., 2.A
2. místo – Asi nevím: Vítová S., Domesová V., Ondřejová K., Dostálková E., 2.A – 3.A
3. místo – Koryandr: Šamárek A., Demel J., Marek V., Kracík J., 1.A