Obhájeno zlato z Moravskoslezského matematického šampionátu!

Po loňském vítězství Marka Chobota nenašel v letošním roce svého přemožitele Patrik Štencel z 3. C. Z celkového počtu 95 soutěžících z třetích ročníků SŠ si nejlépe poradil s pěti matematickými příklady, z nichž jeden byl v angličtině, a získal suverénně nejvíce bodů. Krásného umístění dosáhla také Kateřina Volná z 3. D, která skončila těsně za oceněnými účastníky na šestém místě. Gratulujeme! Za reprezentaci školy děkujeme také Štěpánu Lazeckému z 3. B a Hynku Čuškovi ze 7. A.

Moravskoslezský matematický šampionát pořádá Wichterleho gymnázium v Ostravě a letos se konal jeho již 20. ročník. Soutěžilo 95 studentů z 29 středních škol z Moravskoslezského, Olomouckého, Ústeckého a Žilinského kraje. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů, které můžete najít zde na stránkách Wichterleho gymnázia.

Podobně jako v minulých letech měl i 20. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu svého čestného hosta, který si pro studenty středních škol připravil zajímavou přednášku. V letošním roce přivítal ředitel Wichterleho gymnázia Mgr. Jan Netolička RNDr. Daga Hrubého, emeritního ředitele gymnázia v Jevíčku a autora středoškolských učebnic matematiky.