Debatní klub MGO hledá nové debatéry

Již tradičně se s novým školním rokem odehrála ukázková debata určená k představení této soutěžní aktivity novým studentům. Akce se pořádala ve středu 6. 9. 2023 v Chemické posluchárně tentokrát ve dvou blocích, jichž se zúčastnily všechny třídy 1. ročníku.

Aby získaly všechny třídy podobné dojmy z debat, teze zůstala pro oba bloky stejná, a sice „Další vývoj umělé inteligence není žádoucí,“ kterou debatéři znali již z minulé debatní sezóny. Debaty se pak lišily stranami, jelikož si oba týmy vyzkoušely afirmaci i negaci. V prvním týmu debatovali Viktor Hartmann (absolvent), Adéla Vaňková (3. B) a Marie Heidrová (6. A) a v druhém týmu pak Jan Vilč (absolvent), Nora Tenglerová (7. A) a Karolína Zemanová (2. C).

Debatéři se také dozvěděli něco málo o fungování debaty od našich moderátorů Terezy Teplanské (4. D) a Ondřeje Nábělka (2. D).

Debatní klub je otevřen všem studentům po celý rok a do debatování se můžete zapojit kdykoli, ať už jste v kterémkoli ročníku. Scházíme se každý pátek ve 14 hodin ve třídě 4.A. Budeme se na vás těšit na příští schůzce.

Za Debatní klub MGO, Kristýna Bohlová