Návštěva předsednictva Studentského parlamentu brněnského gymnázia

Nabitý program čekal na předsedu a místopředsedu SP Gymnázia Brno, Vídeňská, kteří přijeli sdílet zkušenosti, nápady a inspirovat se k nám, na Mendlák. Kromě prohlídky školy se zúčastnili zasedání Parlamentu MGO, diskutovali s pedagogy i s paní ředitelkou a podívali se také do výuky, kde se aktivně zapojili. Nemohli si nechat ujít také školní Pub quiz v tělocvičně. Ostatně posuďte sami z autentického vyjádření:

"Naše třídenní návštěva Opavy nám přinesla mnoho nových zkušeností a nezapomenutelných zážitků se studenty a učiteli MGO. Vyměňovali jsme si poznatky a nápady s tamějším studentským parlamentem, se kterým jsme vedli diskuze na regionální i celostátní studentské aktuality a problémy.

Bylo nám ctí si vyzkoušet také zábavnou hodinu v laboratoři biologie a výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Probírali jsme s učiteli možné pozitivní a negativní dopady užívání umělé inteligence v moderní výuce. Poznávali jsme architekturu a historii Opavy i její místní kulturu. Těšíme se na jakoukoliv další spolupráci a výměnu zkušeností jak se studenty, tak s pedagogy."

Matyáš Opletal a Filip Rybníček

Děkujeme na návštěvu a také se těšíme na další spolupráci, kterou velmi rádi rozvineme.