Studenti vydali Mendelovy listy

Mendel naší školou žije. Na jeho odkaz nyní navázali studenti MGO jejich nosnými slohovkami.

Mendel je neodmyslitelně spjat s naším gymnáziem. Na počest jeho kulatého výročí narození se konala spousta vzdělávacích akcí. Letmo můžeme vzpomenout putovní Mendelův hrášek či sadbu Mendelova stromu v aleji opodál gymnázia. Na to vše nyní navázali studenti jejich projektem shromážděním pozoruhodných slohových prací v kombinaci s přiléhavými ilustracemi. Ne jinak než pod názvem Mendelovy listy!

Rád bych Vás nyní krátce seznámil s projektem Mendelovy listy jako takovým. Projekt Mendelovy listy vznikl z nápadu studentů s cílem sdružit význačné slohové práce našich studentů, které by navzdory jejich kvalitě jinak zapadly do zapomnění, na jedno místo a poskytnout prostor zájemcům k pravidelné tvůrčí činnosti. Ve sbírce se můžete těšit na mnohé. Originální příběhy, básně, úvahy, a to vše protkané úžasnými ilustracemi. Mendelovy listy mohou posloužit třeba k odpočinku od denního shonu, pobavení nebo jako inspirační námět pro Vaši vlastní slohovku. Slohové práce jsou totiž zkontrolovány předními odborníky v řemeslu na slovo vzatém, tedy samotnými učiteli českého jazyka, jež posvětili jejich kvalitu k následné publikaci.

Po značném úsilí všech zúčastněných při tvorbě projektu se nám nakonec podařilo práci na projektu pro tento rok úspěšně završit. Celému editorskému týmu náleží velký dík. Danielu Kramerovi za technickou podporou a design. Janu Vilčovi a Tereze Šípkové za zajištění báječných ilustrací. Viktoru Špalkovi za administrativně-technickou podporu. Anežce Mařádkové za organizační pomoc. Janu Trubkovi za myšlenku a realizaci projektu.

Na tomto místě chci rovněž poděkovat firmě Optys, která se nabídla s vytištěním Mendelových listů za zvýhodněnou cenu a bez jejíž podpory by náš projekt nevzniknul. Poděkování také zaslouží nápadům otevřené vedení školy, všichni učitelé za věcnou kontrolu slohovek, ilustrátoři maleb za jejich dokonalá díla a autoři jednotlivých slohových prací.

Mendelovy listy již existují v papírové formě. Setkat se s nimi bude možno na školních akcích, třeba Dnech otevřených dveří. Již teď si však premiéru Mendelových listů můžete vyzvednout ve studovně MGO a přesvědčit se o zajímavosti jednotlivých děl studentů na vlastní oči.

Autor příspěvku: Viktor Špalek

(Studuješ na naší škole, baví tě psát a chceš svou práci publikovat v dalším čísle této sbírky? Pokud byla odpověď třikrát ano, tak nám neváhej napsat na mail slohy@mgopava.cz a domluvíme se na publikaci tvé práci v dalším čísle. Těšíme se na spolupráci, tým editorů)