NAŠI ŽÁCI ZVÍTĚZILI V OSTRAVĚ!

Žáci našeho osmiletého gymnázia se v minulých dnech zúčastnili literární soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Ostrava u příležitosti Dne Země. Celá akce se nesla jako každý rok v enviromentálním duchu, věnovala se soužití člověka s přírodou apod. Ústředním motivem letošního ročníku se stali ptáci.

Úkolem soutěžících bylo napsat volný slohový útvar na téma Leť, ptáku, leť. Fantazie dostala křídla, dobrovolníci se chopili počítačových myší a per a pustili se do práce. Když nám pak do školy dorazilo pozvání k předávání cen pro čtyři žáky, byli jsme velmi mile překvapeni.

Samotné vyhlašování vítězů proběhlo v Ostravě – Bělském Lese. Přestože nám počasí příliš nepřálo (podívejte se na naše boty – a fotografie zdaleka nevystihuje množství bláta, které jsme si vezli domů:-), výsledky nám přinesly spoustu radosti. Na děleném prvním místě skončili Eva Holíková a Arden Alexandr Zadrick, oba ze 4. A. Aby toho nebylo málo, dvě naše zbývající účastnice skončily hned za nimi na děleném druhém místě – byly to Karla Anna Škarková ze 4. A a Anna Marie Dorociaková z 1. A.

Když se podíváte do almanachu vítězných prací, na prvních čtyřem místech najdete studenty Mendelova gymnnázia. Skvělý úspěch pro naši školu! A na závěr – přejeme Vám čerstvý vítr do Vašich perutí, naši mladí spisovatelé!