Jak pracuje čistička odpadních vod?

Odpověď na tuto otázku a spoustu dalších informací poskytla paní Ing. Pallová studentům druhých ročníků 2. B a 2. C, kteří se v polovině září zúčastnili exkurze na městskou čistírnu odpadních vod.

Studenti byli seznámeni s průběhem čištění, od prvotního mechanického přečištění přes lapák štěrku, lapák písku a česle, přes biologické čištění v aerobním procesu nebo anaerobním, kdy bakterie produkují bioplyn a ten je přetvářen na elektrickou energii v generátorech, po dočištění v dosazovacích nádržích. Přečištěná voda odchází do řeky Opavy, dále do Odry a do Baltského moře. Každý z nás denně spotřebuje průměrně 84 litrů vody. Čistička je velmi důležitá pro město, je to živý orgán, který udržuje rovnováhu, můžeme říct, že je to podobné jako střeva pro život člověka. Náš střevní mikrobiom ovlivňuje celkovou imunitu, kožní problémy, alergie, atd. Porucha jeho rovnováhy může mít velmi negativní vliv na celkové zdraví daného jedince. Stejně tak je to s čističkou odpadních vod pro město. No a co do kanalizace určitě nepatří? Vatové tampónky, hygienické potřeby, ubrousky, olej, léky ani zbytky potravin, protože tím krmíme potkany, kteří žijí v kanalizačním systému.

Touto cestou děkujeme za organizaci exkurzí paní Ing. Pallové, která nám vše vysvětlila velmi srozumitelně a zodpověděla naše dotazy.

Příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková