Druhé vydařené finále Astronomické olympiády

Již známe výsledky finále 18. ročníku Astronomické olympiády (AO), které proběhlo v pátek 27. května 2022 ve spolupráci s Planetum v Planetáriu Praha. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně – v kategorii EF Lea Bumbálková ze 4. A a v kategorii GH Barbora Nociarová ze 2. A, u které se jednalo o již druhou účast ve finále této soutěže. Barča se stejně jako v minulém školním roce stala úspěšnou řešitelkou, její 5. až 6. místo v náročné celostátní konkurenci je senzační výsledek.

V první části soutěže řešila Barbora přehledový test, ve kterém se objevovaly záludné otázky, jako například: Ve které části atmosféry shoří většina meteoroidů? Pouze jediný měsíc Sluneční soustavy má vlastní hustou atmosféru, který? Kolik těles Sluneční soustavy je větších než Merkur? Jak se jmenuje sonda, která v současnosti zkoumá Jupiter a jeho měsíce?

Ve druhé, výpočtové části soutěže řešila vzdálenost fiktivní lodi Orion, která má vystartovat ze Země, obíhat chvíli kolem Měsíce a vrátit se zpět na Zemi. Barbora musela použít vzorec na výpočet délky kružnice, doby pohybu lodi a správně převést jednotky rychlosti. Dále měla za úkol zjistit úhel, o který se posune Měsíc během stanovené doby.

Poslední část kategorie GH byla praktická část – orientační (vědomostní) běh. V přízemí planetária bylo rozmístěno 12 stanovišť, na kterých soutěžící plnili dané úlohy. Na každé stanoviště byl časový limit 2 minuty a po uplynutí časové lhůty bylo nutné se přesunout na další stanoviště.

Také na Leu čekal nejprve přehledový test. Uvádíme některé otázky: Kdo jako první roztřídil hvězdy podle jejich jasnosti? Co je to Foucaultovo kyvadlo? Proč nevidíme ve viditelném světle centrum Galaxie?

Druhá, výpočtová část souvisela s pohybem sond Stereo A, B kolem Země. Další výpočty se týkaly exoplanet vhodných pro život. Výsledné 17. až 18. místo v celorepublikové soutěži je také bezesporu velkým úspěchem.

Věříme, že si obě děvčata soutěžení v planetáriu pěkně užila. Byla to pro ně jistě zajímavá zkušenost. Děkujeme oběma za vynikající reprezentaci naší školy.

Autorkou článku je Mgr. Danuše Černínová, garantem AO na Mendelově gymnáziu je Mgr. Jiří Robenek.