Setkání s prof. V. Balašem, ministrem MŠMT na MGO

 

Návštěva ministra školství profesora Vladimíra Balaše v pátek 20. 1. 2023 byla pro nás velkým svátkem. Přijel k nám v doprovodu poslanece parlamentu České republiky, pana Michaela Rataje. Hned v úvodu potěšila paní ředitelku krásná kytice od pana ministra.
Pan ministr ocenil připravený program a řekl na závěr, že viděl v praxi moderní střední školu 21. století. Na škole jej kromě vedení školy přivítal pěvecký sbor, který působí na MGO pod vedením Mgr. Heleny Kozlové a Mgr. Kateřiny Špilháčkové. Pan ministr navštívil hodinu matematiky u maturantů a biologickou laboratoř, která je nově moderně zrekonstruovaná a vybavená. Následovala ukázka našich debatéru, kteří si vybrali problematiku osmiletého studia – otvírat či neotvírat tento typ studia na gymnáziích v ČR. V závěru své krátké návštěvy si pan ministr našel čas pro neformální setkání s pedagogy Mendelova gymnázia.

Celá návštěva proběhla ve velmi příjemné atmosféře, o čemž svědčí nejen zápis pana ministra v kronice školy ale také slova pana poslance Rataje na Facebooku.

 


Virtuální prohlídka 360°

Prohlédni si školu. Stačí jen kliknout a užít si naši virtuální prohlídku.