Studenti si zvolili členy Parlamentu MGO

Ve dnech 21. a 22. října probíhaly vůbec první volby do Parlamentu MGO, na jejichž základě měli studenti celé školy příležitost rozhodnout o tom, kdo je bude reprezentovat a představovat jejich hlas ve školním roce 2021/2022. Kandidovalo celkem 18 kandidátů z nižšího i vyššího gymnázia. Voleb se i zúčastnila podstatná část studentů – před volební místností ve Studovně se o přestávkách pravidelně tvořily obrovské fronty, přičemž svůj hlasovací lístek nakonec odevzdalo 62,1 % studentů MGO.

Úspěšně se do Parlamentu MGO nakonec probojovalo 8 kandidátů, kterým se podařilo posbírat více než 5 % hlasů, a také dalším 4 kandidátům s nejvyšším ziskem pod touto hranicí, kteří podle Stanov Parlamentu MGO doplnili minimální počet 11 zvolených řadových členů. Konkrétně jsou jimi:

 • Jakub Skopal (3.D)
 • Antonín Drábek (7.A)
 • Viktor Hartmann (7.A)
 • Elen Häuserová (7.A)
 • Filip Bernard (3.D)
 • Filip Ruský (2.C)
 • Kristýna Bohlová (2.B)
 • Anežka Mařádková (1.D)
 • Anna Vavrošová (2.B)
 • Adéla Vaňková (1.B)
 • Víťa Toman (3.A)
 • Marie Onderková (3.A)

Nově zvolený parlament se v nejbližších dnech poprvé sejde, aby si zvolil své předsednictvo a také členy dozorčí rady. Držme jim palce, ať se jim co nejrychleji podaří dát do práce a měnit Mendlák k lepšímu.

Prokop Válek