UMĚNÍ V ČASE KORONY

Ve „Studentské galerii Mendelova gymnázia“ si můžete prohlédnout právě probíhající výstavu žákovských děl s názvem „Umění v čase korony“.

Vernisáž proběhla dne 21.9. 2021 v 10:35 a byla uvedena krásným hudebním vystoupením Jonáše Slováka a Ester Hudeczkové.

Výstava představuje výběr studentských prací, které zachycují rozličná témata z období distanční výuky.

Úvodní panely obsahují pop-artové výtvory a výstižně dotvářejí atmosféru názvu. Milovníci dějin umění ocení zejména parafráze obrazů či ilustrované časové osy. Stěžejními tématy výstavy jsou pak „Létání“ a „Polštář“.

Tímto srdečně děkujeme všem autorům a zveme ke zhlédnutí.

Můžete se přijít kochat! 😊 M. Honová a I. Krystová