PROSLOV VE ŠKOLNÍM ROZHLASE 1. 9. 2021

Milí studenti, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás pozdravila první den začátku školy a přivítala mezi námi studenty prvních ročníků a nové učitele.

Všem novým kolegům přeji, aby se jim ve škole pracovalo dobře a aby byli mezi námi rádi.

Máme za sebou velmi náročné období distanční výuky, kdy jsme se nemohli vídat v prostředí školy, chyběly nám kontakty a dotklo se to nás všech.

Doufám, že v letošním školním roce bude situace vypadat jinak a že budeme moci se vzdělávat ve škole a realizovat aktivity, které máme rádi a ve kterých chceme pokračovat.

Asi chápete, že je velmi náročné skloubit požadavky a nařízení vlády s naší všeobecnou touhou vrátit se do normálního života jak venku, tak ve škole. Bohužel, některým opatřením se při nástupu do školy nevyhneme. Všechna opatření najdete na webu školy v úvodních informacích, prosím věnujte jim náležitou pozornost.

Škola již rok prochází náročnou rekonstrukcí, dokončila se výměna oken, pokračují práce na fasádě a bude se opravovat tělocvična. Proto vás žádám,

abyste věnovali zvýšenou pozornost bezpečnosti v celém areálu školy. Nebude to nadlouho, předpokládáme termín ukončení realizace do konce kalendářního roku.

 

Milí studenti,

Přeji vám, aby vás vzdělávání na Mendláku bavilo, abyste si našli ve škole přátelé a naučili se spolupracovat v týmu. Přeji vám, aby se vám dařilo rozvíjet všechny čtyři druhy inteligence: fyzickou, mentální, emocionální i duchovní, které jsou potřeba k úspěšnému a šťastnému životu.

Celistvě a harmonicky rozvinutý člověk řečeno slovy Jana Amose Komenského: zná dobré, koná dobré a chce dobré, i když se nikdo nedivá. Takový člověk usiluje o to, aby se vedlo dobře celé společnosti, nikoliv jen jemu samotnému.

Pokud se nám všem podaří pracovat na sobě tak, abychom byli lepší a přínosem pro ostatní, můžeme být inspirací pro druhé a můžeme pak říci, že Mendlák je škola s dobrým srdcem.

Zapojte se do studentského parlamentu, který je velice aktivní a pracuje pro blaho školy.

Na závěr bych chtěla připomenout přednášky v cyklu Moderní výzvy lidstva ve spolupráci se Slezskou univerzitou, přednášky jsou určeny především pro studenty 3. ročníků, ale i pro zájemce, kteří se mohou přihlásit na vybranou přednášku elektronicky, přednášky budou moderovat studenti a budou probíhat v době vyučování. Cyklus zahájíme 21. září v 8:00 na Fakultě veřejných politik SU přednáškou MUDr. Tomáše Šebka: „Globální problémy lokálníma očima“, na kterou Vás srdečně zvu.

Přeji vám všem, studentům, učitelům a zaměstnancům školy krásný a naplněný školní rok!