Máme vítěze celostátní přehlídky 43. ročníku SOČ!

Je jím Radovan Štencel ze 3. C, který obhajobou své práce „Deepfake – Analýza postojů veřejnosti k problematice deepfake formátů a představení možných variant řešení“ v oboru č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, porazil všech 15 dalších soutěžících v tomto oboru a zvítězil, stal se laureátem SOČ! Blahopřejeme!

V celostátní přehlídce dosáhl pěkného výsledku také Ondřej Vajda ze 4. D v oboru č. 18 informatika s prací „Simulátor měření radiace dozimetrem“, obsadil 4. místo. Třetí účastnicí celostátního kola byla Alžběta Skřontová z 3. C, která v oboru č. 4 biologie obsadila 16. místo.

Všem třem studentům děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia v rámci České republiky!

Blažena Gebauerová, koordinátor SOČ na MGO a v okrese Opava