Naši studenti skvěle obstáli v Chemiklání 2021

V letošním školním roce proběhl již šestý ročník soutěže Chemiklání, kterou pořádají studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zúčastnily se týmy z celé ČR a také ze Slovenska. Zde najdete výsledky Celá soutěž proběhla online v pátek 5. 2. 2021 a stejná soutěž podle konceptu pardubických studentů proběhla v sobotu 6. 2. 2021 na univerzitě v britské Cambridge.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: A (studenti 3. a 4. ročníků) a B (studenti 1. a 2. ročníků). V obou kategoriích soutěžilo celkem 69 týmů z ČR i ze Slovenska. Úkolem soutěžících bylo vyřešit co nejvíce úloh během dvou hodin v prostředí Moodle. Studenti pracovali sice v týmech, ale každý sám doma u svého počítače. Posílali týmu organizátorů vyřešené úlohy a dostávali další obtížnější, samozřejmě snažili se dostat co nejdále a celkově vyřešit co nejvíce úloh. V mezinárodní konkurenci gymnázií i středních chemických průmyslových škol dosáhli naši studenti skvělého výsledku.

Mladší tým – JeeM team ve složení: Julie Bogdány (6. A), Jakub Müller (6. A), Michal Gruffík (2. D), Jonathan Sandtner (2. B), Michaela Valtrová(2. B) získal 13. místo v kategorii B celkem z 30 týmů z celé ČR.

Starší tým – Oxid Hořečnatý ve složení: Vojtěch Krobot (8. A), Karel Chwistek (4. C), Josef Šimeček (4. D), Vojtěch Olšr (7. A) a Daniel Myšák (3. C) vybojoval 15. místo v kategorii A celkem ze 39 týmů z celé ČR.

Blahopřejeme všem účastníkům a děkujeme za vynikající reprezentaci a budeme se těšit za rok 4. 2. 2022 v Pardubicích na 7. ročníku Chemiklání 2022. Děkujeme organizátorům za to, že soutěž mohla proběhnout distanční formou.

Příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková