V ekologickém projektu jsme prožili to nejlepší na konec

V průběhu června jsme realizovali dvě poslední terénní exkurze v rámci projektu „Ekologie a ochrana ptáků“. První vedla do ptačí přírodní rezervace Štěpán mezi Děhylovem a Třebovicemi, druhá pak do oblasti mezi Brankou u Opavy a Hradcem nad Moravicí, kde jsme postupovali údolím a korytem řeky. Obě akce nám vyšly také díky skvělému počasí, které dýchalo létem na každém kroku.

Exkurzi do rezervace Štěpán jsme podnikli 12. června. Zúčastnilo se jí 10 studentů, kteří dlouhodobě vykazují zájem o biologii a plánují z ní i maturovat. Doprovázel nás při ní terénní biolog a preparátor Bc. Jakub Kubačka. Rezervace zahrnuje především rozsáhlý rybník s okolními mokřady a tůněmi, velké plochy rákosin, staré listnaté stromy s množstvím dutin. To vše je neobyčejně důležité pro zachování vysoké biodiverzity. Je zde prokázán výskyt zhruba 160 druhů ptáků, z toho 86 druhů hnízdících. Vyskytují se zde i zvláště chráněné druhy, jako např. bukáček malý, čírka modrá, bekasina otavní apod. Vedle ptactva je lokalita neobyčejně bohatá na obojživelníky, žijí

zde vzácní plazi i ryby. Podobně je tomu v případě bezobratlých. Příkladem může být výskyt velevruba malířského. Celá rezervace zaujímá plochu 45 hektarů a je součástí Evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán.

Exkurze údolím a korytem řeky Moravice proběhla 25. června. Opět byla uspořádána zejména pro aktivní zájemce o biologické obory. Anička Skřontová, studentka 3.D, které se akce zúčastnila, o ní napsala: " Dne 25.6.2019 jsme se zúčastnili letos poslední z řady biologických exkurzí, které probíhaly v minulých měsících pod vedením pana profesora Herrmanna. Naše cesta tentokrát vedla po stopách morčáků hnízdících u řeky Moravice v obci Branka u Opavy. Po příjezdu na vlakové nádraží jsme se pustili do pátrání. V průběhu hledání jsme mimo jiné identifikovali nespočet různých druhů místní flory, brodili se řekou a hledali raky. I když se nám nakonec nepodařilo morčáky zahlédnout, bylo to velmi příjemné a poučné červnové dopoledne." Jak už Anička prozradila, tentokrát byla exkurze zaměřena šířeji, než jen na ornitologii. V okolí řeky kvetla záplava květin, takže jsme se zaměřili také na jejich poznávání. Co se týče raků, překvapilo nás, že jsme narazili na dvě čerstvé račí mrtvolky. Snad nebyly dokladem nějakého většího problému račí populace v této oblasti.

Projekt „Ekologie a ochrana ptáků“ je ve svém průběhu finančně dotován Moravskoslezským krajem.

RNDr. Rostislav Herrmann.