Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

TAKÉ DALŠÍ ORNITOLOGICKÁ EXKURZE SE NÁM VYDAŘILA

V rámci projektu „ekologie a ochrana ptáků“ jsme v pátek 17. května uspořádali další terénní exkurzi na Kozmické ptačí louky. Akce byla tentokrát uspořádána pro třídu 3.B a zájemkyně ze třídy 1.C. Dohromady se zúčastnilo 30 žáků naší školy. Exkurzi uspořádal RNDr. Rostislav Herrmann a k jejím programu přispěl také Bc. Jakub Kubačka. Projekt je podpořen ze strany MSK.

Kozmické louky jsou významnou ptačí lokalitou, kterou vybudovala firma Semix Pluso z Otic. Vrátila tak toto nepřehlédnutelné místo zpět přírodě a výsledky této práce se poměrně rychle projevují na zvyšující se biodiverzitě. Jedna z účastnic exkurze, Drahomíra Holčáková ze třídy 1.C, o této akci říká: „Připadá mi, že exkurze byla velmi přínosná, nejen co se ptačí říše týče, ale také, díky poznatkům o výstavbě a fungování celého ekosystému. Příležitost pozorovat ledňáčka nebo vodouše se nenabízí zrovna každý den a určování tamní flóry může celý výlet jen příjemně obohatit. Osobně si myslím, že firma Semix udělala velmi dobré rozhodnutí, pokud si pod svá křídla vzala ochranu Kozmických luk a ostatním nezbývá, než si z ní brát příklad.“

Skip to content