Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

2. ročník Dne Země v MŠ Kravaře se opět vydařil

V pondělí 29. 4. 2019 zorganizovalo naše gymnázium pro Mateřskou školu Petra Z Kravař aktivity jako součást oslav Dne Země. MŠ Kravaře je školka, se kterou naše gymnázium spolupracuje v rámci projektu ITI2 Ostravsko.

Pro děti předškolního věku si paní Bitomská a její studenti z 3. B třídy připravili 6 stanovišť. Letošním tématem byla zvířátka a jejich charakterové vlastnosti. Jednotlivá stanoviště byla koncipována tak, aby se děti vyřádily i v tak mizerném počasí jako bylo právě v ono pondělí. Zároveň měla mít akce vzdělávací a výchovný charakter. Vše se díky obětavosti našich studentů povedlo. Do školky dorazila téměř celá 3. B třída. Někteří gympláci tuto akci vyšperkovali do detailu, nestyděli se a skutečně si přinesli odpovídající kostýmy. Děti zde mohly vidět králíky, kočky, psy, lovce nebo třeba mimy. O bezpečnost při přesunech na jednotlivá stanoviště se staraly paní učitelky z MŠ. Za bezpečnost na stanovištích odpovídali organizátoři akce – studenti a pedagogové našeho gymnázia. Se sportovními aktivitami nám na místě pomáhal pan Petr Kotrla, vyučující tělesné výchovy a biologie na MGO.

Na prvním stanovišti děti podporovaly týmovou spolupráci a zlepšovaly si hrubou motoriku, poznávaly barvy a snažily se koordinovat své pohyby. Například „balancovník“ patřil mezi nejoblíbenější aktivity.

Druhé stanoviště bylo věnováno tématům, která děti probírají v rámci předškolní výuky v MŠ. Jejich úkolem bylo poznávat základní druhy živočichů, se kterými se setkají ve volné přírodě. Měly určit, čím se živí, zda patří mezi masožravce, býložravce nebo všežravce. Dozvěděly se, čím může být pro nás nebezpečná zmije. Jak se mají zachovat, když se s ní setkají a jaká je první pomoc při kousnutí jedovatým hadem. Uvědomily si, že se zvířátka ve volné přírodě nehladí, zvláště ne lišky, které k nim mohou přijít. A proč? Protože taková liška může mít vzteklinu. Slyšely také, jak se chovat, když v lese potkají medvěda. Navázalo se i na výuku v MŠ. Děti se snažily pojmenovat členy rodin hospodářských zvířat. Vykládaly našim gymplákům, za jakým účelem tyto hospodářská zvířata chováme, rozpovídaly se o tom, které z těchto zvířat mají třeba doma. Nakonec si procvičovaly své znalosti které získaly během školního roku prostřednictvím autorsky kreslených obrazů v rámci aktivity s názvem „brainbox“. Zde trénovaly svou paměť, upevňovaly si znalosti o základních barvách, procvičovaly počty a zvládaly orientaci v obrázku.

Třetí stanoviště mělo ryze sportovního ducha. Svou kondici děti prokázaly na opičí dráze, kterou překonávaly tak, jako by je překonaly jednotlivé druhy zvířat. Týmovou spolupráci a soutěžního ducha předvedly při přetahování lanem, které jsme připodobnili k potravě a vysvětlili jim, kdy a proč se mohou zvířátka přetahovat o jídlo.

Čtvrté stanoviště mělo také sportovní charakter. Děti se dozvěděly bližší informace o racích a žábách. Chodily zpátečnicky a skákaly z kamene na kámen, aniž by se dotkly vody. Poté se snažily shodit „kamenem“ hromadu dříví.

Páté stanoviště se zaměřilo na hlasové projevy vybraných druhů zvířat. Děti byly velmi šikovné, poznaly například rysa, kukačku, jelena či medvěda. Poté následovala pantomima. Děti se snažily pantomimicky předvádět jednotlivá zvířata a jejich spolužáci hádali, které zvíře by to tak mohlo být.

Šesté stanoviště byla hra s míči. Nejdříve si děti hrály na housenku a posouvaly se z jednoho místa na druhé. A nakonec se staly mravenci, kteří si předávají potravu a přenáší ji do mraveniště.

Celé dopoledne bylo plné zábavy, smíchu a nadšení. Děti se nejen protáhly, ale procvičily si i řadu znalostí a dozvěděly se spoustu nových informací. Již nyní se těšíme na další ročník.

Barbora Bitomská

Skip to content