NA MGO SE PŘEDSTAVILI MLADÍ VĚDCI

Na okresní přehlídku 41. ročníku SOČ – Středoškolské odborné činnosti se 4. 4. 2019 sjelo 47 studentů ze 6 středních škol Opavy, z gymnázia Vítkov a gymnázia Olgy Havlové z Ostravy. Obhajovali 39 prací ve 14 soutěžních oborech. Jejich práce posuzovalo 5 odborných porot složených z učitelů SŠ a odborníků z praxe.

Na slavnostním zahájení přehlídky soutěžící pozdravila Monika Klapková, ředitelka MGO, hodně úspěchů jim popřála také Jana Jurčíková, předsedkyně krajské komise SOČ a svou zdravici předala rovněž Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství MM Opavy, která později se zájmem navštívila několik obhajob v různých oborech a z výkonů studentů byla nadšená.

SOČ je soutěž kategorie A, kterou vyhlašuje MŠMT, probíhá na 4 úrovních – školní, okresní, krajské a celostátní, soutěží se v 18 soutěžních oborech. V okrese Opava má velkou prestiž. Každým rokem do celostátní přehlídky postupuje hned několik studentů z našich škol a také každým rokem se někteří z nich stanou laureáty SOČ – to jsou Ti, kteří v celostátní přehlídce vybojují 1. – 3. místo. Od roku 2000 se mezi ně zapsalo už 30 studentů – Šest ze SPŠ Stavební, kteří 3× po sobě vyhráli 1. místo v oboru 11 (Stavebnictví, architektura a design interiérů). Dva z Obchodní akademie, čtyři z Gymnázia Vítkov, dva z gymnázia J. Kainara Hlučín, tři ze Střední zdravotnické školy, Opava. Naše gymnázium má laureátů šestnáct. Našim rekordmanem je Adam Heinrich, který v oboru 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) tento titul získal dokonce 3×! V loňském roce se mezi laureáty zařadil Pavel Štěpánek v oboru fyzika. Tento titul získal již podruhé. O něco podobného se pokusí Alexandr Pisani z GaZŠ Vítkov, který titul získal loni a letos se mu opět podařilo postoupit do krajského kola v oboru 13 (Ekonomika).

Autoři nejlepších prací v každém oboru dostali diplomy a ceny ve formě knižních poukázek od NIDM, které předávala paní Mgr. Romana Hejduková ze SVČ Opava, tajemnice okresní komise SOČ. Generálním partnerem SOČ je firma CZ.NIC.

Nejzdařilejší práce byly porotou doporučeny k postupu do krajského kola, které proběhne 10. 5. 2019 na VŠB TU v Ostravě. Seznam všech postupujících (i názvy jejich prací a zařazení do oborů) do krajské přehlídky najdete zde.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. Těm šťastnějším přejeme hodně úspěchů v dalších kolech. Poděkování posíláme také všem porotcům, kteří odborně posoudili všechny práce a připravili studentům příjemnou atmosféru během obhajob. Děkujeme také vedení MGO za podporu akce.

Na závěr Vás chci pozvat na celostátní přehlídku SOČ. Ta proběhne 14. – 16. 6. 2019 u nás na Mendelově gymnáziu, kdy se sjede do Opavy téměř 300 studentů a 90 porotců z celé ČR! Tato přehlídka proběhne za finanční podpory Moravskoslezského kraje, NIDV a MMO.

Blažena Gebauerová, předsedkyně okresní komise SOČ