Přednáška profesora Wichterleho

V pondělí 23. 1. 2017 jsme na půdě Mendelova gymnázia v Opavě přivítali velmi vzácného hosta, českého vědce, vysokoškolského pedagoga a nositele slavného jména Prof. Ing. Kamila Wichterle, DrSc. Jeho otec Otto Wichterle je vynálezcem měkkých kontaktních čoček a také silonu, který se původně měl jmenovat winop po objevitelich Wichterle, Novotný a Procházka.

Přednáška se týkala výroby anorganických kyselin a to kyseliny sírové a dusičné. Pan profesor obohatil znalosti studentů o detaily z technologie výroby těchto kyselin, o konkrétní čísla, kolik které kyseliny se v ČR vyrobí a kde, o konkrétní teploty a katalyzátory, které ovlivňují výrobu těchto kyselin. Nechyběly ani vtipné poznámky, které zlehka doplňovaly výklad. Na závěr proběhla beseda, kdy pan profesor Wichterle odpovídal na otázky studentů. Jeden z dotazů zněl, jestli jako dítě dostal stavebnici Merkur. Otázka byla jednoznačně směřována na jeho otce vynálezce Ottu Wichterle, protože všichni víme, že kontaktní čočky vyrobil právě pomocí stavebnice Merkur. Pan profesor odpověděl, že otec koupil stavebnici, jeden den se s ní zavřel a sám si hrál, pak ji poskládal, vrátil ji do krabice a daroval svému synovi – tehdy pětiletému Kamilu Wichterle. Na úplný závěr pan profesor promluvil ke studentům a vysvětlil jim, že všechno, co se ve škole učí má nějaký smysl a úplně v nejhorším případě si alespoň procvičí mozek.

Bylo nám všem ctí setkat se s někým tak vzácným a moudrým a přesto velmi skromným a pokorným člověkem. Je třeba dodat, že pan profesor Wichterle je stále velmi aktivní a činorodý. Je vysokoškolským pedagogem na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB v Ostravě. Žije střídavě v Ostravě a v Praze. Má pět dětí a celkem třináct vnoučat.

foto: Mgr. Václav Pustějovský

autorka příspěvku: Mgr. Zdeňka Hanzliková