Jana Prošvicová

Jméno: Jana Prošvicová
Aprobace: D – RJ
E-mail: prosvicova@mgopava.cz
Web pro studenty:
Konz. hodiny:

Stále si stojím za tím, co jsem uvedla v rozhovoru zde (vyšel 7. 4. 2015). Od té doby jsem znásobila svou lásku ke zvířatům, pejskům obzvlášť…

Historie aktivit

 • od r 1996 do r. 2005 jsem se podílela na hlavním organizování festivalu Opava Cantat. Od r. 2009 dosud jako moderátorka přehlídek, zahajovacích a závěrečných koncertů.
 • v r. 1998 jsem stála s kolegyní a jedním žákem u zrodu benefiční akce „Ruce pro úsměv“, která byla věnována pomoci slabým a handikepovaným
 • v r. 2000 jsem žáky přivedla k výhře v celostátním kole soutěže " Europanostra "
 • v r. 2003 jsem žáky dovedla k vítězství v celostátním kole soutěže " 1000 otázek a odpovědí o Evropské unii "
 • díky předchozí soutěži jsem musela najít partnerskou školu v Belgii, podařilo se v Monsu a než došlo ve škole v Monsu k výměně vedení, uskutečnili jsme se studenty mnoho výměnných pobytů a rozvíjeli cca 9 let spolupráci nejen jazykovou, ale také výzkumnou a kulturně – historickou
 • v r. 2003 jsem připravovala „Den EU“, do kterého se zapojily jednotlivé třídy, které zábavnou formou připravily program na představení nově přistoupivších států do EU. Mottem bylo – Londýn, Paříž známe. Ale Rigu? Sofii?
 • v r. 2004 jsem získala ocenění udělované MsK " Výrazná pedagogická osobnost roku "
 • v r. 2005 jsem se organizačně podílela na části organizace Ústředního kola SOČ. Zajišťovala jsem ubytování pro 90 porotců a cca 500 soutěžících
 • během let 2005/ 2006 jsem se studenty vytvořila sborníky " Vzpomínky I." a
  " Vzpomínky II.", druhý sborník byl bilingvní ve spolupráci se školou v Monsu. Oba sborníky se týkaly vzpomínek rodinných příslušníků, které se vztahovaly k důležitým okamžikům naši historie (např. r. 1945, 1948, 1968 atd.). Tyto sborníky jsme slavnostně pokřtili za účasti autorů, tj. rodinných příslušníků, kteří věděli, že jejich nepřenositelné zážitky už nezapadnou v zapomnění
 • v r. 2008 jsem obdržela Cenu Nadace Jaroslava Heyrovského za vedení žáka a jeho písemné práce, který získal 1. místo v celostátním kole Dějepisné olympiády
 • v r. 2009 jsem byla hlavní organizátorkou Akademie MGO v rámci oslav 125. výročí založení MGO.
 • v r. 2011 jsem přivedla 2 žáky k vítězství v krajském kole soutěže „Mladý Demosténes“
 • v r. 2012 jsem hrála ve studentském filmu Štěpána Kopečného 11PM.
 • v r. 2013 žák pod mým vedením vyhrál celostátní kolo soutěže " Mladý Demosténes" a 3 žáci vyhráli krajské kolo této soutěže.
 • v r. 2014 jsem byla hlavní organizátorkou oslav 130. výročí založení českého gymnaziálního školství na Opavsku na MGO
 • v r. 2014 jsem po dohodě s vedením školy a Parlamentem MGO zavedla udělování titulu výjimečným žákům „Výrazná studentská osobnost roku“, který je žákům udělován při předávání maturitních vysvědčení
 • mnoho let jsem byla předsedkyní předmětové komise ZSV a pomáhám organizovat setkání se zajímavými lidmi naší společnosti
 • uskutečnila jsem (k r. 2019) již 15. setkání s partnerskou školou v Martině (SK) a vždy se podílím na hlavní organizaci těchto výměnných pobytů obou gymnázií a připravila jsem s žáky mnoho literárně dramatických pásem v rámci programu
 • zajišťuji prezentaci Mendlova gymnázia na veřejnosti jako tisková mluvčí
 • cca 8 let dohlížím a pomáhám odbornou pomocí Debatnímu klubu na MGO, který získává vynikající umístění na republikových turnajích a v r. 2015 a v r. 2019 jsem se žáky spoluorganizovala Open turnaj v Opavě
 • 5 roků spolupracuji s Azylovým domem Samaritán v Opavě a pořádáme charitativní sbírky, 2 x ročně
 • několikrát jsem vedla žáky ve zpracování práce SOČ, přičemž dosáhli významných úspěchů
 • od r. 2013 pro KK SOČ dělám přednášku na seminářích pro žáky „Jak prezentovat práci SOČ“
 • v r. 2014 jsem byla hlavní organizátorkou oslav 130. výročí založení českého gymnaziálního školství na Opavsku