Nabídka kariérového poradenství i pro letošní maturanty

Vyberte si z široké nabídky kariérového poradenství. Využijte možnosti zúčastnit se konferencí, dnů otevřených dveří a dalších akcí pořádaných vaší budoucí alma mater a inspirujte se:

  • Stipendia vlády Japonska pro absolventy/absolventky středních škol

Stipendium Undergraduate Student Scholarship umožňuje absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v Japonsku, resp. programu magisterského u oborů, v jejichž případě není studium děleno na BSP a MSP. Uzávěrka pro podání kompletních žádostí (detaily na webu AIA) je stanovena na 31. 5. 2023, doručeny musí být Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1. V případě dotazů se obracejte na paní Mgr. Helenu Čermákovou, oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce, odbor mezinárodních vztahů, tel.: (+420) 234 811 361, email: Helena.Cermakova@msmt.cz. Základní podmínky zde.

  • Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice prodlužuje přihlašování k bakalářskému studiu do 31. 5. 2023. Více zde.
  • Informace Nadace KFF pro případné zájemce o grant na studium v zahraničí z řad budoucích studentů zahraničních univerzit, viz prezentace a web nadace
  • Prezentace studentských prací na Konferenci mladých přírodovědců

Studentům, kteří pracují na středoškolské odborné činnosti nebo mají vypracované jiné zajímavé práce v oblasti přírodních věd, nabízíme účast na https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A137Konferenci mladých přírodovědců. Akce se koná 2. června 2023 na hlavní budově přírodovědecké fakulty, info zde.

  • Přírodovědný jarmark

16. června se uskuteční další ročník Přírodovědného jarmarku. Tato akce, zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu, nabídne řadu stánků s atraktivním programem, do kterého zařadíme experimenty z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a životního prostředí, věd o Zemi. Informace k programu budou na konci května zveřejněny na webu akce.