Studenti 6.A byli ošetřeni…

V pátek dne 11. 5. 2018 se třída 6. A podílela na každoroční akci připravované Českým červeným křížem, a to soutěži Mladých zdravotníků pro základní školy z opavského okresu, která se uskutečnila na městském koupališti v Opavě. Již tradičně bylo pro žáky jak nižšího, tak i vyššího stupně připraveno 5 stanovišť, na kterých byla nasimulovaná nějaká situace s různými poraněními. Děti si tak své teoretické znalosti ze škol vyzkoušely v praxi.

Studenti našeho gymnázia si procvičili své hlasivky, když svým křikem vtahovali své mladší kolegy do děje, jelikož většina z nich byla na soutěži za figuranty, ale také se dozvěděli něco nového z oblasti zdravovědy. Jiní zase zúročili své dovednosti v oblasti IVT při přípravě výsledkových listin, diplomů a účastnických listů.

Za OS ČČK Opava všem zúčastněným děkuji.

Autor příspěvku: Sebastian Viceník, 6.A