V soutěži LEGIE 2017 jsme získali krásné 6. místo

Studentům 1. B třídy rozhodně nechybí sportovní nadšení, kuráž, kreativita a zájem o dějiny našeho národa. Tým ve složení: Tereza Moravcová, Natálie Ulitzková, Adam Koch, Michael Sniehotta, Jan Martínek a Michal Krettek se zúčastnil branného závodu pro střední školy LEGIE 2017, který proběhl ve středu 3. května.

Jednalo se o sportovně-historickou soutěž s tématikou 1. světové války, kterou pořádá Československá obec legionářská ve spolupráci s Armádou ČR a Kluby vojenské historie. Z celkem 12 zúčastněných týmů ze středních škol a gymnázií Moravskoslezského kraje studenti vybojovali krásné 6. místo. A jak takový branný závod vypadá? Téma, které zahrnovalo i vstupní úkol – připravit poster nebo model s informacemi, byla bitva u Doss Alto. Součástí soutěže pak byl nejen historický vědomostní test, ale především sportovní aktivity spojené se strategií získávání bodů na celkem 25 různých stanovištích, kde tým dokazoval své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, ve střelbě na laserové střelnici, v poskytování první pomoci, ve znalostech topografických, atd. Studenti museli překonávat překážkovou dráhu, horolezeckou stěnu a pokusit se otevřít kryptogram. Během celé akce sbírali body a vybírali právě neobsazená stanoviště s největším počtem bodů.

Tato akce měla tedy kromě sportovního soutěžení samozřejmě také vzdělávací obsah a to v oblasti dějin 1. světové války.

K bitvě u Doss Alto tým 1. B třídy vytvořil mimořádně pěkný model s informačními tabulkami.

Autorka příspěvku: Mgr. Zdeňka Hanzliková