Recitovat nás baví

Tímto mottem se řídilo 21 studentů, kteří se zúčastnili 4. února 2016 školního kola recitační soutěže Dětská scéna (nižší gymnázium) a Wolkrův Prostějov (vyšší gymnázium). Předvedené výkony divákům i porotě ukázaly přirozenost projevu recitátorů, dobře zvolené texty, vhodnou výslovnost, frázování i dynamiku při přednesu. Do okrskového kola Dětské scény se probojovali Jiří Latoň (2.A), Martina Kozlová (4.A), Ondřej Dehner (4.A) a Elen Häuserová (1.A). První tři jmenovaní v pátek 26. února v Loutkovém divadle v Opavě v okrskovém kole postoupili již do okresního kola. Jim i studentům vyššího gymnázia, kteří si vybojovali postup do krajského kola (Johana Handlířová, 1.D, Tereza Diatilová, 6.A, Alexandra Hájková, 5.A, Tereza Melecká, 1.C, Natálie Kurková, 6.A a Daniel Rychlý, 7.A) budeme držet palce a doufat, že interpretací svých textů zaujmou nejen porotu, ale všechny, které baví recitovat.