Naši chemici získali stříbro ve finále soutěže ChemQuest

V letošním školním roce se opět našim studentům podařilo probojovat do finále soutěže ChemQuest, které proběhlo 24. 4. a 25. 4. na VŠCHT v Praze. Tým studentů 6. A třídy ve složení: Ondřej Pavelka, Dušan Svoboda a Nikola Lubojacký vybojoval v kategorii SŠ druhé místo s prací nazvanou SOCET.

Tým studentů 4. A třídy ve složení: Kryštof Bek a Jan Brablec získal v kategorii ZŠ šesté místo s prací Bělící a dezinfekční účinky Sava.

Cílem studentů bylo navrhnout a zrealizovat experiment na zadané téma. Téma pro kategorii SŠ bylo Acidobazické reakce a téma pro kategorii ZŠ bylo Chemie a drogerie. Studenti měli za úkol vše popsat, nafotit, předvést před svými spolužáky a poslat hotovou práci do Prahy na VŠCHT. Pak jen čekali, zda se podaří postoupit do finále. Ve finále pak prezentovali své experimenty pod odbornou porotou a odpovídali na otázky k danému tématu.

Studenti 6. A třídy pracovali pod vedením Mgr. Hany Bartošíkové a připravili různé varianty pokusů založených na reakci jedlé sody a octa např. Chemické šampaňské nebo levitace bublin. Týmu se podařilo výborně odprezentovat, získat stříbro a také hodnotné poukazy pro každého člena týmu a finanční dar pro gymnázium na pomůcky do chemické laboratoře v hodnotě 5000 Kč.

Studenti 4. A třídy pracovali pod vedením Mgr. Zdeňky Hanzlikové a zkoumali bělící účinky Sava a působení Sava na bakterie a prvoky z čističky odpadních vod. Ve své kategorii při prezentaci neměli štěstí a umístili se na šestém místě.

Finále soutěže ChemQuest bylo v letošním roce dvoudenní. Pro studenty i vyučující bylo po celou dobu zajištěno stravování, ubytování na kolejích, měli možnost zúčastnit se exkurze do oddělení výroby polymerů a navštívili Národní technickou knihovnu. Zúčastnili se také světelné show, která proběhla na kolejích Volha, kde byli studenti i jejich učitelé ubytováni. Celá soutěž ChemQuest probíhá v rámci projektu STEP – krok k popularizaci vědy a výzkumu, v rámci kterého VŠCHT v Praze podniká i řadu dalších zajímavých akci, jako např. přednášky pro učitele i studenty, školení středoškolských učitelů a exkurze pro studenty. Naši studenti se v rámci tohoto projektu zúčastní exkurze do technického muzea ve Vídni, která proběhne 6. – 7. května. Na tuto exkurzi jsme vybrali skupinu 10 studentů tříletého chemického semináře, která je nejvíce aktivní, podílí se na organizaci chemického Mikuláše, dnů otevřených dveří v chemické laboratoři a dalších akcí.