Besedy

Svět hub nás překvapil svou rozmanitostí

V pondělí 13. září proběhla na našem gymnáziu přednáška Bc. Matěje Šrama na téma „jak houby kolonizovaly svět a jak dodnes dávají naději životu na Zemi“. Matěj Šram je bývalým studentem naší školy a dnes pokračuje ve studiu na Fakultě chemické VUT, obor „chemie a technologie ochrany životního prostředí“.

Číst celý příspěvek

I letos proběhly besedy o reprodukčním zdraví

V druhém březnovém týdnu proběhly v rámci prevence pro studenty 2. ročníků, pro dívky 1. ročníků a 1. A a chlapce 1. A a 2. A besedy zaměřené na reprodukční zdraví. Besedy zaměřující se na problematiku dospívání mají na našem gymnáziu dlouholetou tradici a probíhají v rámci výuky biologie a přírodopisu.

Číst celý příspěvek

Den zdraví dal některým zabrat

Poslední týden školy patří již pravidelně sportovním aktivitám a tématice zdraví. Sportovní část má na starosti komise tělesné výchovy. Den zdraví organizuje komise biologie. Na letošní ročník Dne zdraví přijala pozvání řada zajímavých hostů. Všichni tito lidé si udělali ve svém nabitém programu čas, aby mohli našim studentům předat své pracovní zkušenosti a v řadě případů i zkušenosti osobní. Několik přednášejících je absolventy naší školy, proto jsme velice rádi, že na nás nezapomínají a podporují naši školní činnost. A jak byl letos celý den organizován?

Číst celý příspěvek

„Klima se mění. Změň se i ty!“

V souvislosti s uvedením výstavy „Klima se mění. Změň se i ty!“, která je nyní k vidění v prostorách obchodního domu Breda, navštívili Mendelovo gymnázium, Opava Mgr. Michal Žák, Ph.D. a Mgr. Daniel Tichý.

Pan Žák je český meteorolog ČHMÚ, moderátor České televize a vysokoškolský pedagog Karlovy univerzity. Pan Tichý je novinář a režisér dokumentární TV série „Klima mění Česko“. Je spojován s nestátní neziskovou organizací, která je zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum.

Číst celý příspěvek

problematika dospívání s MP Education

Vybrané skupiny našich studentů se zúčastnily besed, které se zaměřily na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a na pomoc při pochopení vývojových změn a rizikových faktorů souvisejících s obdobím puberty. Lektorkou celého programu byla Mgr. Lenka Šebestová, DiS ze společnosti MP Education, s.r.o. Besedy zaměřující se na problematiku dospívání mají na našem gymnáziu dlouholetou tradici a probíhají v rámci výuky biologie a přírodopisu. MGO tak podporuje zdravé dospívání svých žáků například i touto formou vzdělání, které umožňuje poznat a pochopit sama sebe.

Číst celý příspěvek

Rakovina není náhoda!

V pondělí 13. dubna 2015 jsme oslavili 17. ročník Dne Johanna Gregora Mendela přednáškou a besedou s tímto názvem. Dr. Kateřina Janovská, odborník v ochraně veřejného zdraví z Národní sítě podpory zdraví, vedla přednášku zaměřenou na prevenci nádorových onemocnění, uvedla i všechny současné poznatky vedoucí k jejich odhalení.

Číst celý příspěvek