Aktivity školy

Dějepisný seminář na návštěvě

Jsme moc rádi, když se také díky našim absolventům dostaneme do zajímavých prostor, navíc s odborným výkladem bývalého žáka našeho gymnázia. Tentokrát můžeme poděkovat Mgr. Martinu Sosnovi, který se ujal studentů dějepisného semináře 3. ročníku a provedl je Státním okresním archivem, který má sídlo v Opavě na Březinově ulici.

Jeho úkolem je, kromě jiného, shromažďovat také materiály škol, cechů, spolků atd., v jeho prostorách se nachází více než 9 000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Tato instituce se zabývá ale nejen archivnictvím, nýbrž také regionální historií nebo českými dějinami. Kdo z vás potřebuje např. pomoc při tvorbě práce pro SOČ, má zde dveře otevřené. Toho využil právě jeden z žáků tohoto semináře, kterému p. Sosna pomáhá s odhalováním staveb opevnění našeho pohraničí.

Komise dějepisu

Dobojováno? Ani zdaleka!

Pevně všichni věříme, že účastníci školního kola letošní dějepisné olympiády si své nabyté vědomosti z příprav na ni zapamatují na celý život. Šlo totiž o téma nanejvýš aktuální – Československo v letech 1945 – 1992 v evropských a světových souvislostech. Je pravda, že učební látka tohoto zaměření je určena až pro letošní maturanty, případně žáky kvarty, přesto se do soutěže přihlásilo v I. kategorii (NG) 17 zájemců, ve II. kategorii soutěžilo dokonce 44 studentů. Zde přinášíme výsledky:

I. kategorie: 1. místo Tadeáš Foldyna (4. A), 2. místo Víťa Toman (4. A), 3. místo Přemek Jež (3. A)

II. kategorie: 1. místo Petr Mikulík (6. A), 2. místo Matěj Zygula (6. A), 3. místo Jakub Dehner (7. A)

Moc blahopřejeme k tomuto úspěchu a všem zúčastněným děkujeme. Také jejich výsledky byly totiž na velmi dobré úrovni. Teď jenom čekáme, zda se naši nejlepší probojují do okresního kola a držíme jim moc palce!

Simona Krajcarová