Aktivity školy

Moderní výzvy lidstva – PhDr. Jan Svoboda

Dospívající a současnost

Vedeme děti a mládež k životu ve virtuální realitě. „Návrat k sobě“, v reálném životě, je tedy stále složitější. Cílem prožitkové přednášky (tužka a papír je nutností) je za pomocí technik ukázat přítomným možnou cestu k sobě.
Termín: středa 5. 6. 2024 v 11.15 hod., aula FVP SLU Opava
Přihlaste se, prosím, zde.
Uzavírka přihlášek: pátek 31. května

MVL – Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může

Současná věda dokazuje, že vesmír vznikl v okamžiku, kterému se obrazně
říká Velký třesk. Vesmír tedy není věčný. Zrodil se náhle přibližně před
13,8 miliardy let. Nevíme však nic o tom, co bylo před Velkým třeskem.
Pravděpodobně nebylo nic. Ve vesmíru se zrodila hmota, která se začala
rozpínat. Hustota látky ve vesmíru neustále klesá a za velmi dlouhou dobu
se vesmír pravděpodobně rozplyne. První kolo poznatků o vesmíru získala
fyzika, následovala chemie a rozvoj poznatků dokončila biologie. Zatím
nemáme poznatky o inteligentním životě ve vesmíru.
Datum konání: 6.5.2024 ve 13:00h, Aula FVP SLU Opava
Přihlaste se, prosím, zde.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 2. 5., 12.00

MVL – Návrat geopolitiky? Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině

Návrat geopolitiky? Návrat? Copak geopolitika někdy skončila? Tyto otázky v souvislosti s tou úvodní napadly nejednoho člověka. Zejména střední a starší generace má stále v živé paměti západní a východní blok. Ale i posléze – NATO, Evropská unie, Visegrádská pětka… když zůstaneme jen Evropě, nemluvě o dalších částech světa.

Nad otázkou položenou v tématu přednášky i nad otázkami z řad publika se v pondělí 15. dubna v aule Slezské univerzity zamýšlel právník a historik JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., který byl dalším hostem našeho cyklu Moderní výzvy lidstva.

Číst celý příspěvek

Moderní výzvy lidstva a 800. výročí města Opavy

Proč nebylo radno ve 13. století platit pivo zlatou mincí? Proč by v (středověkém:-) Bruntálu chtěl žít každý? Jak se tehdy žilo průměrnému Opavanovi? Co bychom zažili my, kdybychom mohli použít stroj času? … aneb Breda stojí, nebo už to spadlo?

Z hlediska aktuálnosti už je tomu docela dávno (celkem tři týdny, konkrétně 19. března), kdy se v cyklu Moderní výzvy lidstva uskutečnila přednáška opavského rodáka a absolventa Mendelovo gymnázia, uznávaného historika zabývajícího se středověkými dějinami střední a západní Evropy a působícího na Masarykově univerzitě v Brně, prof. PhDr. Martina Wihody, Ph.D. Z hlediska historie je to však jen nepatrný zlomek času, zvláště ve srovnání s dobou, do které jsme se díky němu ponořili. Přenesli jsme se až do 13. století, do doby, kdy byla Opavě udělena městská práva.

Číst celý příspěvek

Almanach MGO ke 140. výročí

Vyvrcholením oslav 140. výročí vzniku českého gymnaziálního školství ve Slezsku byl křest Almanachu Mendelova gymnázia.

 

Křest se uskutečnil 19. 4. 2024 v prostorách MINORITU. Pokud Vám křest unikl a máte o almanach zájem, můžete ALMANACH MGO získat na sekretariátu školy u paní Bc. Gity Brídové denně do 15:00 hodin.

Opět rozjíždíme dárcovskou kampaň

Začíná další ročník školní kampaně DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! Tato kampaň má za cíl přilákat mladé dárce krve, krevní plazmy a dobrovolníky, kteří se chtějí zapsat do registru dárců kostní dřeně. Začátek kampaně je vždy spojen s besedou, kdy s našimi studenty debatuje MUDr. Lukáš Stejskal, primář Hematologicko-Transfúzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Číst celý příspěvek