Soutěže

Přírodovědná soutěž – potřinácté a zároveň poprvé!

V pátek 28. 1. 2022 zorganizovalo Mendelovo gymnázium již třináctý ročník populární Přírodovědné soutěže pro žáky základních škol poprvé však i na krajské úrovni. Motivací posunout soutěž na tuto úroveň byla oslava výročí 200 let narození celosvětově známého přírodovědce J. G. Mendela, jehož jméno naše škola nosí.

Číst celý příspěvek

Témata biologických soutěží jsou pro letošek známá

Soutěž mladých zoologů – téma pro letošní ročník soutěže je Ryby a rybníkářství v České republice. Samotná soutěž je určena žákům NG a proběhne v měsíci listopadu. Než se však vydáme do Zoo v Ostravě, uskuteční se na přelomu října a listopadu školní kolo této soutěže. Proto vytvořte ve svých třídách družstva o 5 členech. Sledujte na stánkách zoo informace k doporučené literatuře a pečlivě se připravujte. Termín školního kola bude brzy zveřejněn. Se svými případnými dotazy se obracejte na paní učitelku Koutnou a jí také hlaste složení svých týmu pro školní kolo.

Biologická olympiáda – na stránkách biologické olympiády naleznete studijní materiály.

Téma pro kategorii A a B je „Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě.“ Téma pro kategorie C a D zní „Jak přežít zimu.Školní kola se uskuteční na přelomu ledna a února. Zájemci o účast v BiO se hlásí nejpozději do 12. 1. 2022 svým vyučujícím biologie a přírodopisu. Se svými případnými dotazy se obracejte na paní učitelku Koutnou.

Tým biologů MGO

Krajská kola Biologické olympiády máme za sebou

Během měsíce dubna proběhla krajská kola Biologické olympiády. Veškerá práce se uskutečnila v online prostředí. Vzhledem ke způsobu provedení byly otázky náročnější než v předchozích letech. Čas na vypracování byl také kratší než jindy. Letošní ročník byl pro naše soutěžící skutečně náročný. Drobné technické komplikace s rozjezdem poznávačky, náročnost úkolu i časový pres nám však nezabránily bojovat o nejlepší umístění. Studenti se prali s nově vzniklou situací skutečně statečně, získali nové zkušenosti a porovnali se se stejně nadšenými biology z celého kraje. A jak se jim to povedlo? To se můžete podívat do shrnutí níže.

Číst celý příspěvek

Prvačky soutěžily v N-trophy

„Ať už je vaším systémem atom, vesmír, buňka, chemická sloučenina nebo třeba počasí, snažíte se najít pravidla, která v něm platí. Kladete si otázky, vyvracíte hypotézy, zpřesňujete měření a hledáte souvislosti.“ To je hlavním cílem soutěže N-trophy, která je určena středoškolákům. Tříčlenné týmy z České republiky i Slovenska soutěžily v oborech biologie, chemie, fyziky a logiky. V této soutěži naši školu reprezentovaly žákyně z 1. C ve složení Emily Grace Beck, Markéta Mejzlíková a Kateřina Mendlová. Dalším tým tvořily žákyně z 5. A ve složení Tereza Kunčíková, Tereza Przeczková a Barbora Zezulová. Oba týmy si vedly dobře a skončily na 28., respektive 32. místě. V konkurenci žáků hlavně ze 3. a 4. ročníků se tedy rozhodně neztratily.

Ondřej Škrabal

Ze Slezské univerzity si odnášíme zlato i stříbro

Dne 16. 09. 2020 se naše studentky zúčastnily Fakultní odborné soutěže pro studenty středních škol. Pořadatelem této soutěže je Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Dívky si zde vyzkoušely přípravu a obhajobu své odborné práce, na které pracovaly v minulém školním roce. Děvčata soutěžila v oborech Veřejná správa a Zdravotnictví.

Číst celý příspěvek

Známe vítěze školního kola biologické olympiády kategorie A a B

V pátek 14. 2. se uskutečnilo školního kolo biologické olympiády starší věkové kategorie. Tématem tohoto ročníku bylo Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Studenti si museli nastudovat obrané mechanismy rostlin a živočichů od ochranného zbarvení přes toxické látky, které vylučují. Seznámili se s rezistencí mikroorganismů na farmaceutické přípravky a zopakovali si imunitní reakce živých soustav. Neutekli ani poznávačce a laboratornímu úkolu. S úkoly si v kategorii A nejlépe poradili Marek Zajíček ze 4. D, který obsadil se svými 83 body 1. místo. Na druhém místě se objevil Mirek Rajský z 3. B s 66 body. V kategorii B nejlépe dopadli Drahomíra Světlíková z 2. C se 75,5 body a na druhém místě se se svými 70,5 body umístila Alžběta Skřontová také z 2. C.

Další výsledky:

kategorii A se na třetím místě umístila Anna Skřontová ze 4. D. Čtvrté místo obsadila Veronika Kamrádová ze 4. B. Páté místo patří Nele Halfarové z 8. A třídy.

kategorii B se na třetím místě umístila Marie Šípková z 5. A a čtvrté místo patří Anežce Lykové z 2. D. Páté místo pak obsadil Kryštof Hoza z 5. A.

Výsledky všech soutěžících všech kategorií jsou k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Barbora Bitomská