Soutěže

Krajská kola Biologické olympiády máme za sebou

Během měsíce dubna proběhla krajská kola Biologické olympiády. Veškerá práce se uskutečnila v online prostředí. Vzhledem ke způsobu provedení byly otázky náročnější než v předchozích letech. Čas na vypracování byl také kratší než jindy. Letošní ročník byl pro naše soutěžící skutečně náročný. Drobné technické komplikace s rozjezdem poznávačky, náročnost úkolu i časový pres nám však nezabránily bojovat o nejlepší umístění. Studenti se prali s nově vzniklou situací skutečně statečně, získali nové zkušenosti a porovnali se se stejně nadšenými biology z celého kraje. A jak se jim to povedlo? To se můžete podívat do shrnutí níže.

Číst celý příspěvek

Prvačky soutěžily v N-trophy

„Ať už je vaším systémem atom, vesmír, buňka, chemická sloučenina nebo třeba počasí, snažíte se najít pravidla, která v něm platí. Kladete si otázky, vyvracíte hypotézy, zpřesňujete měření a hledáte souvislosti.“ To je hlavním cílem soutěže N-trophy, která je určena středoškolákům. Tříčlenné týmy z České republiky i Slovenska soutěžily v oborech biologie, chemie, fyziky a logiky. V této soutěži naši školu reprezentovaly žákyně z 1. C ve složení Emily Grace Beck, Markéta Mejzlíková a Kateřina Mendlová. Dalším tým tvořily žákyně z 5. A ve složení Tereza Kunčíková, Tereza Przeczková a Barbora Zezulová. Oba týmy si vedly dobře a skončily na 28., respektive 32. místě. V konkurenci žáků hlavně ze 3. a 4. ročníků se tedy rozhodně neztratily.

Ondřej Škrabal

Ze Slezské univerzity si odnášíme zlato i stříbro

Dne 16. 09. 2020 se naše studentky zúčastnily Fakultní odborné soutěže pro studenty středních škol. Pořadatelem této soutěže je Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Dívky si zde vyzkoušely přípravu a obhajobu své odborné práce, na které pracovaly v minulém školním roce. Děvčata soutěžila v oborech Veřejná správa a Zdravotnictví.

Číst celý příspěvek

Známe vítěze školního kola biologické olympiády kategorie A a B

V pátek 14. 2. se uskutečnilo školního kolo biologické olympiády starší věkové kategorie. Tématem tohoto ročníku bylo Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Studenti si museli nastudovat obrané mechanismy rostlin a živočichů od ochranného zbarvení přes toxické látky, které vylučují. Seznámili se s rezistencí mikroorganismů na farmaceutické přípravky a zopakovali si imunitní reakce živých soustav. Neutekli ani poznávačce a laboratornímu úkolu. S úkoly si v kategorii A nejlépe poradili Marek Zajíček ze 4. D, který obsadil se svými 83 body 1. místo. Na druhém místě se objevil Mirek Rajský z 3. B s 66 body. V kategorii B nejlépe dopadli Drahomíra Světlíková z 2. C se 75,5 body a na druhém místě se se svými 70,5 body umístila Alžběta Skřontová také z 2. C.

Další výsledky:

kategorii A se na třetím místě umístila Anna Skřontová ze 4. D. Čtvrté místo obsadila Veronika Kamrádová ze 4. B. Páté místo patří Nele Halfarové z 8. A třídy.

kategorii B se na třetím místě umístila Marie Šípková z 5. A a čtvrté místo patří Anežce Lykové z 2. D. Páté místo pak obsadil Kryštof Hoza z 5. A.

Výsledky všech soutěžících všech kategorií jsou k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Barbora Bitomská

Máme svého Zlatého Ámose

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele. Do této ankety nominují své oblíbence samotní žáci. Naše gymnázium mělo tu čest, že učitelským sítem letošního 27. ročníku prošel i náš kantor Mgr. Adam Wiltsch, který se tak stal jedním z 8 vyučujících, kteří se zúčastnili regionálního severomoravského kola v klubu Heligonka v Ostravě.

Číst celý příspěvek

Známe vítěze školního kola biologické olympiády kategorie C a D

Dnešní ráno se mezi přírodovědnými nadšenci uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie C a D. Tématem letošního ročníku byl Těžký život ve vodě. Žáci nižšího gymnázia si museli nastudovat informace, které se týkaly vody z chemického, fyzikálního i biologického hlediska, dále se zabývali organismy, kteří žijí a rozmnožují se ve vodním prostředí a přizpůsobením oněch organismů na život ve vodě. Jako každý rok museli i letos rozpoznat ideálně 15 zástupců rostlin a 15 živočichů. Na závěr se popasovali s praktickou laboratorní úlohou.

Číst celý příspěvek